• +48 502 21 31 22

Maciej Stańczuk znów prezesem zarządu Rafako

Maciej Stańczuk zobowiązał się do szybkiego uzgodnienia z potencjalnym inwestorem warunków podpisania listu intencyjnego.

Maciej Stańczuk znów prezesem zarządu Rafako

Rada Nadzorcza Rafako S.A. dokonała zmian w zarządzie spółki, powierzając stanowisko prezesa zarządu Maciejowi Stańczukowi. Jego głównym zadaniem będzie doprowadzenie do konwersji zadłużenia firmy oraz finalizacja transakcji z potencjalnym inwestorem strategicznym, który wyraził zainteresowanie inwestycją w Rafako.

Zdaniem rady nadzorczej ostatnie miesiące nie przyniosły istotnych postępów w sprawie dalszych losów raciborskiej spółki ani w procesie konwersji zadłużenia na akcje nowej emisji. Wierzyciele uzależniają zgodę na oddłużenie Rafako w zamian za akcje od pozyskania inwestora. W opinii rady propozycja Macieja Stańczuka dotycząca pozyskania zagranicznego inwestora jest realna i przy zgodnym stanowisku wszystkich interesariuszy stanowi jedyną szansę na uratowanie spółki z Raciborza.

Maciej Stańczuk zobowiązał się do szybkiego uzgodnienia z potencjalnym inwestorem warunków podpisania listu intencyjnego, który określi strukturę transakcji inwestorskiej oraz zapewni płynność finansową Rafako do czasu finalizacji transakcji. W związku z tym rzdecydowano się ponownie powierzyć mu funkcję prezesa zarządu Rafako. Maciej Stańczuk doskonale zna spółkę, pełnił bowiem funkcję wiceprezesa Rafako od 29 czerwca 2021 r., a od 7 czerwca do 5 października 2023 r. był prezesem zarządu.

Na stanowisko członka zarządu rada powołała Cezarego Klimonta, który będzie odpowiedzialny za obszar finansów i restrukturyzację operacyjną. Cezary Klimont to ekspert z dziedziny zarządzania finansami, transformacji firm i zarządzania zmianą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Decyzje podjęte przez radę nadzorczą mają na celu poprawę kondycji finansowej i operacyjnej raciborskiej spółki. Wprowadzenie do zarządu osób z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem jest kluczowe dla zrealizowania ambitnych planów restrukturyzacyjnych i pozyskania inwestora strategicznego. Przed Maciejem Stańczukiem i Cezarym Klimontem stoją trudne zadania, ale ich doświadczenie daje nadzieję na pozytywne zmiany w Rafako.

Czytaj także: Ważny kontrakt Rafako. Modernizacja bloku w Elektrowni Nikola Tesla

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka