• +48 502 21 31 22

Ważny kontrakt Rafako. Modernizacja bloku w Elektrowni Nikola Tesla

Raciborska spółka podpisała umowę na modernizację bloku TENT B2 w Serbii.

Ważny kontrakt Rafako. Modernizacja bloku w Elektrowni Nikola Tesla

Rafako S.A. podpisało umowę z firmą Via ocel d.o.o. z siedzibą w Belgradzie na opracowanie dokumentacji oraz dostawę elementów ciśnieniowych kotła w związku z modernizacją bloku TENT B2 w Elektrowni Nikola Tesla w Obrenovacu w Serbii.

Kontrakt o wartości 6 575 950 euro netto został podpisany 7 czerwca. Raciborska spółka zobowiązała się do zakończenia dostaw do 23 maja 2025 r.

W ramach umowy określono, że maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia wynosi 10% wartości kontraktu. Jeśli jednak szkoda poniesiona przez Via ocel przekroczy tę kwotę, zamawiający ma prawo do odszkodowania w wysokości różnicy między poniesioną szkodą a naliczonymi karami umownymi. Całkowita odpowiedzialność Rafako na podstawie umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy. Zamawiający nie ma również prawa do dochodzenia utraconych korzyści oraz wszelkich kosztów pośrednich od wykonawcy.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka