• +48 502 21 31 22

Aplikacja pomoże wybrać uczniom zawód

Użytkownik otrzyma informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć.

Aplikacja pomoże wybrać uczniom zawód

W ramach projektu "Śląskie. Dla Zawodowców" powstała aplikacja, która ma ułatwić uczniom wybór profilu przyszłej szkoły i zawodu.

Narzędzie powstało przy współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji i doradztwa zawodowego. Skierowane jest do uczniów klasy VII-VIII szkół podstawowych, ale mogą z niego skorzystać także pozostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aplikacja ma pomóc w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodu. Została oparta na Teorii Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera, która zakłada, iż każdy człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji rozwiniętych w różnym stopniu. Po wypełnieniu kwestionariusza aplikacja pozwala na zapoznanie się z najmocniejszymi cechami ucznia oraz odpowiednio dopasowanymi zawodami, w których mógłby się specjalizować. Są to inteligencje: matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, słuchowa (muzyczno-rytmiczna, artystyczna), przyrodnicza (naturalistyczna), ruchowa (fizyczno-kinestetyczna), werbalna (językowa, lingwistyczna), interpersonalna (międzyludzka) i intrapersonalna (wewnętrzna).

Aplikacja to kwestionariusz 80 twierdzeń z możliwością udzielania czterech rodzajów odpowiedzi, do których zastosowano skalę punktów od 1 do 4. Po wypełnieniu następuje zsumowanie punktów, a uczeń otrzymuje wynik w postaci wykresu słupkowego wszystkich inteligencji. Inteligencje ułożone są od tej, która uzyskała najwięcej punktów do tej, która uzyskała punktów najmniej, z wyróżnieniem czterech przeważających rodzajów inteligencji. Kolejno, za pośrednictwem zastosowanego algorytmu, użytkownik otrzymuje informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych wraz z opisem wchodzących w ich skład zawodów oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć, aby pracować w danym zawodzie.

Darmowa aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym: 4professionals.slaskie.pl.

Aplikacja została opracowana w ramach projektu "Śląskie. Dla Zawodowców" ("Silesia. 4Professionals") – międzynarodowego projektu na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 103 400 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka