• +48 502 21 31 22

Użytkowanie nielegalnych kopciuchów jest złamaniem prawa

Zdaniem aktywistów władze samorządowe posiadają szerokie możliwości prawne, by efektywnie działać na rzecz poprawy jakości powietrza.

Użytkowanie nielegalnych kopciuchów jest złamaniem prawa

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, w ramach której źródła ogrzewania niespełniające wymagań muszą zostać wymienione zgodnie z ustalonymi terminami. Ostatni z nich, dotyczący kotłów klasy 3 lub 4, przypada 31 grudnia 2027 r. Aktywiści Rybnickiego Alarmu Smogowego apelują do nowo wybranych samorządowców do korzystania ze swoich uprawnień w zakresie egzekwowania przepisów antysmogowych i zaprzestania lekceważenia prawo mieszkańców do czystego powietrza. – Po siedmiu latach od przyjęcia uchwały antysmogowej w województwie śląskim można oczekiwać bardziej zdecydowanych kroków w przypadku notorycznych trucicieli, będących utrapieniem całej okolicy – podkreślają.

Zdaniem RAS wykroczenia polegające na użytkowaniu kopciucha niezgodnego z przepisami nie mogą kończyć się pouczeniem, a prawo powinno być egzekwowane według jednego z trzech scenariuszy. – Po pierwsze, uprawniony organ, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta, może wydać decyzję w trybie art. 363 Prawa ochrony środowiska nakazującą usunięcie urządzenia. Po drugie, może skierować wniosek o ukaranie do sądu w trybie art. 379 ust. 4 Prawa ochrony środowiska. Po trzecie, może zawiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 334 Prawa ochrony środowiska – tłumaczą.

Janusz Piechoczek z Fundacji 360! podkreśla, że władze samorządowe posiadają szerokie możliwości prawne, by efektywnie działać na rzecz poprawy jakości powietrza. – W drastycznych przypadkach powinni z urzędu inicjować procedurę usunięcia kotła lub pieca będącego źródłem nieakceptowalnego zadymienia. Niestety nie korzystają z tych uprawnień. Do tej pory wszystkie sprawy prowadzące do usunięcia kopciucha były wszczynane na nasz wniosek. Zgłaszają się do nas zatruwani, zdesperowani ludzie z całej Polski. W ramach inicjatywy “Karny Kopciuch” uruchomiliśmy już 92 takie sprawy. Do tej pory udało się zlikwidować 48 kopciuchów, a 42 sprawy są w toku – mówi.

W samym programie "Czyste Powietrze" złożono ok. 800 tys. wniosków na łączną kwotę dotacji prawie 25 mld zł. Jednak wciąż do wymiany pozostało ok. 2,7 mln "kopciuchów". Osoby, które dostosowały sposób ogrzewania domów do przepisów, mają prawo oczekiwać od innych tego samego, a także żądać zdecydowanych działań wobec tych, którzy trują ich rodziny i łamią prawo. – Naruszanie przepisów podważa zaufanie do systemu prawnego i wprowadza chaos. Dotyczy to także przepisów antysmogowych, których nieprzestrzeganie zagraża dodatkowo zdrowiu wszystkich obywateli. Trzeba stanowczo podkreślić, że użytkowanie nielegalnych kopciuchów jest złamaniem prawa. To dlatego postanowiliśmy złożyć na policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez 443 mieszkańców Ustronia, których urządzenia grzewcze nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej – informuje Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.

To pierwsze tego typu zawiadomienie w Polsce. Kolejne dotyczy kopciuchów w gminie Poraj. Jednak przygotowana przez PAS analiza wykazała zaniedbania w tak wielu gminach i niemoc tak wielu samorządów, że mogą pojawić się następne.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka