• +48 502 21 31 22

Droga powiatowa w Turzu przejdzie remont

Zadanie polega na przebudowie ul. Raciborskiej wraz z odcinkową budową fragmentu nowego przebiegu drogi.

Droga powiatowa w Turzu przejdzie remont

Droga powiatowa nr 3509S w miejscowości Turze przejdzie remont. Zadanie polega na przebudowie ul. Raciborskiej wraz z odcinkową budową fragmentu nowego przebiegu drogi. Powiat Raciborski ogłosił właśnie przetarg, a wykonawca na przebudowę będzie miał 210 dni od daty podpisania umowy, czyli do ok. 10 grudnia 2024 r.

Zakres zadania obejmuje głównie przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno–bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych oraz wykonanie odcinka nowej trasy drogi z warstwami podbudów pod jezdnią i wykonaniem nawierzchni z mas mineralno–bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych, a także przebudowę i wykonanie chodników szerokości 2 m o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami. Będzie też zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki brukowej granitowej i parking dla samochodów osobowych w rejonie zatoki autobusowej i skrzyżowania DP3509S z ul. Kościuszki o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej. Wśród prac znajdą się też: przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych i skrzyżowań, remont istniejącego odwodnienia drogi polegający na wymianie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonaniu ścieków przykrawężnikowych a także na remoncie istniejących odcinków rowów, wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej z kształtki brukowej betonowej lub o nawierzchni z destruktu bitumicznego, budowa kanału technologicznego, zabudowa doświetlenia przejść dla pieszych z zasilaniem akumulatorowym z paneli solarnych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi.

Szacunkowa wartość zamówienia to 5 203 131,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. dla województwa śląskiego w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny jest finansowany po połowie przez Powiat Raciborski i Gminę Kuźnia Raciborska.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka