• +48 502 21 31 22

Wydział Medyczny Uniwersytetu Ostrawskiego zaprasza na studia

Wydział oferuje szeroką gamę kierunków studiów o dużej przydatności na rynku pracy.

Wydział Medyczny Uniwersytetu Ostrawskiego zaprasza na studia

Wydział Medyczny Uniwersytetu Ostrawskiego jest najmłodszym wydziałem medycznym w Republice Czeskiej. Dysponuje salami dydaktycznymi o powierzchni 8500 m², a także najnowocześniejszą technologią. Obecnie na 27 kierunkach studiuje około 1700 studentów, a co roku studia pomyślnie kończy ponad 400 osób.

Wydział oferuje szeroką gamę kierunków studiów o dużej przydatności na rynku pracy. Kładzie nacisk na indywidualne podejście pedagogów do studentów oraz rozwój ich zdolności i umiejętności poprzez wdrażanie praktycznego nauczania od samego początku studiów. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach, w których wykorzystywana jest technologia multimedialna, symulatory do ćwiczenia umiejętności praktycznych i stanowiska doświadczalne. Nauczanie praktyczne prowadzone jest w małych grupach, a współpraca z głównym partnerem, Szpitalem Uniwersyteckim w Ostrawie, daje możliwość zdobywania doświadczenia na wysoce wyspecjalizowanych stanowiskach pracy. Studenci mają też możliwość zaangażowania się w badania naukowe oraz odbycia części studiów za granicą na uczelniach nie tylko w Europie, ale także poza jej granicami.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Ostrawskiego oferuje szeroką gamę praktycznie zorientowanych programów studiów w języku czeskim. W ramach studiów licencjackich można studiować na takich kierunkach jak: terapia zajęciowa, fizjoterapia, terapia żywieniowa, ochrona i promocja zdrowia, pomoc położnej, pomoc radiologiczna, pielęgniarstwo ogólne, pielęgniarstwo pediatryczne, diagnostyka laboratoryjna w służbie zdrowia, służby ratownictwa medycznego. Kierunki studiów uzupełniających magisterskich to: fizjoterapia stosowana, intensywna opieka, opieka środowiskowa w położnictwie, ochrona i promocja zdrowia publicznego, opieka pielęgniarska w psychiatrii, pielęgniarstwo chirurgiczne i pielęgniarstwo w obszarach wewnętrznych.

Na sześcioletnich studiach magisterskich oferowana jest z kolei medycyna ogólna i stomatologia, a na studiach doktorskich – chirurgia, biochemia kliniczna, patobiochemia i medycyna laboratoryjna, neurologia kliniczna, pielęgniarstwo, higiena, profilaktyka i epidemiologia, medycyna eksperymentalna i kliniczna w hematologii i onkologii oraz choroby wewnętrzne. Kierunek studiów w języku angielskim to medycyna ogólna.

Prezentacja Wydziału Medycznego była częścią spotkania ramach Memorandum, które odbyło się 26 marca na Uniwersytecie Ostrawskim.

fot. Ireneusz Burek 
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

943_Ostrawa_PXL_20240326_082158807.RAW-01.COVER.jpg
366_Ostrawa_PXL_20240326_082152566.RAW-01.COVER.jpg
165_Ostrawa_PXL_20240326_082049482.RAW-01.COVER.jpg
138_Ostrawa_PXL_20240326_082125917.RAW-01.COVER.jpg
222_Ostrawa_PXL_20240326_083612139.RAW-01.COVER.jpg
970_Ostrawa_PXL_20240326_083625909.RAW-01.COVER.jpg
906_Ostrawa_PXL_20240326_083530293.RAW-01.COVER.jpg
331_Ostrawa_PXL_20240326_083441221.RAW-01.COVER.jpg
213_Ostrawa_PXL_20240326_082923691.RAW-01.COVER.jpg
536_Ostrawa_PXL_20240326_082957580.RAW-01.COVER.jpg
707_Ostrawa_PXL_20240326_082844349.RAW-01.COVER.jpg
268_Ostrawa_PXL_20240326_082832027.RAW-01.COVER.jpg
273_Ostrawa_PXL_20240326_082742750.RAW-01.COVER.jpg
499_Ostrawa_PXL_20240326_082806892.RAW-01.COVER.jpg
713_Ostrawa_PXL_20240326_082721752.RAW-01.COVER.jpg
622_Ostrawa_PXL_20240326_082556731.RAW-01.COVER.jpg
834_Ostrawa_PXL_20240326_082359059.RAW-01.COVER.jpg
137_Ostrawa_PXL_20240326_082407881.RAW-01.COVER.jpg
572_Ostrawa_PXL_20240326_082352891.RAW-01.COVER.jpg
524_Ostrawa_PXL_20240326_082336571.RAW-01.COVER.jpg
32_Ostrawa_PXL_20240326_082232331.RAW-01.COVER.jpg
677_Ostrawa_PXL_20240326_082222100.RAW-01.COVER.jpg
378_Ostrawa_PXL_20240326_082203956.RAW-01.COVER.jpg

Podobne artykuły

Wyszukiwarka