• +48 502 21 31 22

60 mln zł dla śląskich firm na rozwój na arenie międzynarodowej

Śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP rozwijają międzynarodowe biznesy dzięki projektom Fundusz Górnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego.

60 mln zł dla śląskich firm na rozwój na arenie międzynarodowej

Śląskie małe i średnie firmy rozwijają międzynarodowe biznesy. Projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowany był przez Fundusz Górnośląski i Województwo Śląskie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Kierowany był on do przedsiębiorstw chcących uzyskać wiedzę i skorzystać z usług, które pomogą im rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową, a celem było wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej.

– Skupiamy się na dynamicznej promocji Śląska i pomocy śląskiemu biznesowi na świecie. Projekty, zarówno InterSilesia, jak i Global Silesia, w realizację których od początku aktywnie zaangażowany był urząd marszałkowski, są tego doskonałym przykładem. Dzięki nim wielu przedsiębiorcom z regionu udało się otworzyć się na światowe rynki, a nam z sukcesem promować potencjał gospodarczy regionu. Każda nawiązana podczas realizacji tych projektów współpraca jest dla nas kolejnym, realnym sukcesem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Śląska – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Do projektu włączonych zostało 400 przedsiębiorców, w tym z sektora inteligentnych specjalizacji, a dla 60 z nich utworzono indywidualne modele internacjonalizacji. Wartość całego projektu wyniosła 27 mln zł. – Otwarcie Centrum Internacjonalizacji, utworzenie Platformy Internacjonalizacji, wdrożenie aplikacji generującej modele internacjonalizacji, organizacja 15 zagranicznych wyjazdów studyjnych, 18 warsztatów tematycznych, 336 godzin usług konsultingowych oraz otwarcie regionalnych biur Województwa Śląskiego w Abu Dhabi i Kijowie – to tylko niektóre z efektów naszego działania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom, partnerom i instytucjom, które wniosły swój wkład w ten niezwykły projekt. Wierzymy, że owocna współpraca będzie trwać, a zdobyta wiedza stanie się impulsem do dalszego rozwoju – podsumowuje Bartłomiej Babuśka, prezes zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Z kolei Global Silesia realizowany był od 2019 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Fundusz Górnośląski. Celem projektu o wartości 33 mln zł było wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie internacjonalizacji, a także wzrost eksportu wśród firm z woj. śląskiego.

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP brali udział w misjach gospodarczych, podczas których nawiązywali kontakty z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz targach międzynarodowych. Firmy mogły liczyć na wsparcie od pokrycia kosztów udziału po organizację spotkań biznesowych. Global Silesia pozwolił także uczestnikom na udział w licznych szkoleniach eksportowych realizowanych w ramach Akademii Internacjonalizacji, podczas których uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu m.in. budowania i wdrażania strategii eksportowych, aspektów prawnych eksportu, marketingu międzynarodowego, a nawet różnic kulturowych i ich znaczenia w komunikacji i negocjacjach. W ciągu czterech lat trwania projektu ok. 150 śląskich przedsiębiorców mogło promować swoje produkty na światowym rynku. Odbyły się wyjazdy na 17 międzynarodowych misji i 20 targów zagranicznych, a ok. 300 firm uczestniczyło w Akademii Internacjonalizacji.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka