• +48 502 21 31 22

Składki ZUS w 2024 r. mocno w górę

Podstawę wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Składki ZUS w 2024 r. mocno w górę

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Kwoty te wynoszą odpowiednio 234 720 zł i 7824 zł.

Podstawę wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 r. wyniesie ona 4694,40 zł. Wysokość przyszłorocznych składek na ZUS w sumie wyniesie 1600,27 zł plus składka zdrowotna, która naliczana jest osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania. To o 181,79 zł więcej niż w tym roku. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy, w przyszłym roku będzie to więc 916,35 zł (w 2023 r. – 812,23 zł), składka rentowa to 8%, czyli 375,55 zł (332,88 zł), składka chorobowa – 2,45%, co daje 115,01 zł (101,94 zł zł), składka wypadkowa – od 0,67% do 3,33% podstawy (zależy od liczby osób ubezpieczonych i branży), czyli 78,40 zł (69,49 zł), a Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy, co da w 2024 r. 115,01 zł (101,94 zł).

W przyszłym roku wzrośnie także składka zdrowotna. Jest ona obliczana od dochodu, zależna od wybranej formy opodatkowania i nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli od 1 lutego. Jeśli w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wyniesie 4242 zł, to minimalna składka zdrowotna będzie równa 381,78 zł.

Z podwyżką składek w przyszłym roku muszą się również liczyć przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Podstawą wyliczenia składki (bez zdrowotnej) jest 30% wynagrodzenia minimalnego. Będzie więc ona wynosiła od stycznia 1273 zł, a od 1 lipca – 1290 zł. W konsekwencji preferencyjna składka ZUS od stycznia do czerwca 2024 r. wyniesie 402,65 zł miesięcznie (wzrost o 71,39 zł), a za okres od lipca do grudnia – 408,16 zł.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka