• +48 502 21 31 22

Zamrożenie cen prądu obejmie sektor MŚP i rolników?

Projekt utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła.

Zamrożenie cen prądu obejmie sektor MŚP i rolników?

Zamrożenie cen prądu w 2024 r. ma objąć także rolników i niektórych przedsiębiorców. Poselski projekt pomija na razie te grupy odbiorców. Maksymalna cena prądu miałaby wynieść 693 zł za megawatogodzinę.

Komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych przyjęły po pierwszym czytaniu zgłoszony przez posłów Polski 2050-TD i KO projekt zakładający przedłużenie do połowy 2024 r. zamrożenia cen energii dla określonych grup odbiorców. W trakcie posiedzenia komisji poseł PSL-TD Jacek Tomczak przedstawił poprawkę zakładającą objęcie przez pierwszą połowę 2024 r. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników indywidualnych maksymalną ceną energii elektrycznej. Wyniosłaby ona 693 zł za MWh, czyli tyle, co w 2023 r. Po uzgodnieniach na posiedzeniu komisji ustalono, że poprawka tej treści zostanie zgłoszona w czasie drugiego czytania projektu. Poselski projekt, nad którym pracowały komisje, pomija na razie te grupy odbiorców.

Jak ocenił na posiedzeniu komisji poseł KO Krzysztof Gadowski, objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej kolejnych odbiorców nie powinno generować dodatkowych kosztów. To dlatego, że ceny rynkowe spadły już do poziomów zbliżonych do cen maksymalnych. Poselski projekt nie zawiera już przepisów dotyczących farm wiatrowych oraz przywrócenia obliga giełdowego na sprzedaż energii elektrycznej – zostały one usunięte z projektu autopoprawką, którą autorzy przedłożyli przed pierwszym czytaniem na posiedzeniu plenarnym.

Poselski projekt w obecnym kształcie zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia – pomniejszonego o połowę, ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka maksymalna 693 zł za MWh. Płacić ją mają także samorządy i podmioty użyteczności publicznej. Projekt utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła. Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z odpisu gazowego, który trafia na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami. Projekt przewiduje wprowadzenie konieczność przekazywania odpisu gazowego na Fundusz wstecznie za 2022 r.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka