• +48 502 21 31 22

Mieszkańcy ocenili pomysł powstania Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika

Z wypełnionych ankiet wynika, że mieszańcy znają swoje miasto, lubią je, są dumni z jego zabytków i chętnie wymieniają najciekawsze miejsca.

Mieszkańcy ocenili pomysł powstania Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika

W czerwcu rozpoczęła się kampania informacyjna dotycząca Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika. W jej ramach oprócz spotkań, warsztatów czy spacerów miasto zbierało ankiety, w których swoje zdanie mogli wyrazić mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzieci i młodzież oraz turyści. W sumie zgromadzono ich 1270. – Jak wskazują specjaliści, samo przywrócenie ładu przestrzennego w ramach regulacji dla obszaru parku kulturowego bez zrozumienia i akceptacji społecznej nie przyniesie na dłuższą metę oczekiwanych rezultatów. Najważniejszymi elementami projektu, jego odbiorcami oraz aktywnymi uczestnikami codziennego życia w tej chronionej przestrzeni będą głównie mieszkańcy i przedsiębiorcy. Dlatego zależało mi, by zebrać jak najwięcej opinii, które staną się podstawą tworzenia tej wyjątkowej przestrzeni – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Z wypełnionych ankiet wynika, że mieszańcy znają swoje miasto, lubią je, są dumni z jego zabytków i chętnie wymieniają najciekawsze miejsca. – Dostrzegają jednak również, że aby można było w pełni docenić jego urok, potrzebne są działania, które poprawią estetykę Rybnika Uporządkowanie przestrzeni pomiędzy budynkami, stworzenie strategii prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej zabudowy oraz ujednolicenie reklam – oto najważniejsze zdaniem mieszkańców potrzeby wizerunkowe miasta – wskazuje dr Małgorzata Tkacz-Janik, członkini Zespołu Zadaniowego ds. powołania Parku Kulturowego w Rybniku koordynująca kampanię informacyjną.

Jak dodaje, wśród argumentów za powołaniem parku kulturowego najczęściej pojawiają się te natury estetycznej – „będzie ładniej”, „centrum wymaga uporządkowania” i promocyjnej – park „poprawi wizerunek”, „zwiększy rozpoznawalność i promocję”. Z kolei przeciwnicy sięgali głównie po argument finansowy – „to za drogie, można te pieniądze wydać lepiej” lub obawiali się, że powstanie parku zniszczy lokalną przedsiębiorczość, dla której będzie dodatkowym obciążeniem – wymienia Małgorzata Tkacz-Janik.

80% respondentów na pytanie „Czy wg Pani/Pana ilość i sposób prezentowania reklam, tj. banerów, bilbordów, witryn i szyldów sklepowych, na terenie centrum wymaga poprawy?” udzieliła odpowiedzi twierdzącej. – Rybnik, ścisłe centrum, wyróżnia się na tle śląskich miast zagospodarowaniem przestrzeni, ładem i dbałością o estetykę, jednak zdecydowanie na niekorzyść wpływa wszechobecna na drogach dojazdowych szyldoza. Wjeżdżając do Rybnika, nikt nie spodziewa się tak urokliwego centrum. Park kulturowy starego Rybnika mógłby poprawić ogólną estetykę miasta, uwypuklić piękno zabytków, jak i zaułki starego miasta, dopieścić to, co jeszcze wymaga poprawy, odnowy, zazielenienia – można przeczytać czytamy w jednej z opisowych opinii ankiety.

Mieszkańcy w swoich uwagach co do projektu akcentowali nurtujące ich kwestie, które będą rozpatrywane przy tworzeniu szczegółowych przepisów uchwały. Są to przede wszystkim sprawy związane z: obszarem parku i ewentualną korektą jego granic, terminami dostosowania się do przepisów uchwały w obszarze, kosztami wdrożenia w życie parku kulturowego, finansowaniem zmiany identyfikacji wizualnej firm, umieszczaniem szyldów na elewacji wielopiętrowych budynków, sprawami gospodarki śmieciowej w centrum miasta w kontekście zapisów o parku, wytycznymi dotyczącymi wymagań wobec skrzynek wszelkich przyłączy, zasadami dla wydarzeń tymczasowych na terenie parku kulturowego, zasadami ochrony zieleni na terenie parku kulturowego oraz spójnością parku kulturowego z innymi aktami prawa miejscowego, np. planem zagospodarowania przestrzennego,

Projekt uchwały w sprawie parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika” powstanie w pierwszych miesiącach 2024 r.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka