• +48 502 21 31 22

UE chce przyciągnąć pracowników z całego świata

Obecnie 70% w UE firm wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

UE chce przyciągnąć pracowników z całego świata

Komisja Europejska chce przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z całego świata. Powodem jest niskie bezrobocie w całej Unii Europejskiej, zmiany demograficzne i nowe zawody, które sprawiają, że w całej Wspólnocie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Nowa inicjatywa obejmuje tzw. unijną pulę talentów, a w większym stopniu promowane będą: uznawanie kwalifikacji i umiejętności osób z państw trzecich oraz mobilność osób uczących się.

Jak wskazuje Sławomir Szymczak, ekspert Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan, środowisko pracodawców w Europie ocenia te proponowane zmiany pozytywnie. – Wszelkie celowane działania, które mogą zmniejszyć problem braku rąk do pracy i lukę kompetencyjną, są na wagę złota. Szczególnie w Polsce, gdzie według wstępnych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5%, a szanse aktywizacji zawodowej pozostałych grup są mocno ograniczone – tłumaczy. – Choć udział w unijnej puli talentów poprzez platformę internetową będzie dobrowolny dla państw członkowskich, może ułatwić rekrutację osób poszukujących pracy z państw trzecich w zawodach, w których występuje niedobór pracowników w całej UE. Ważne jest jednak to, że w pierwszej kolejności, priorytetowo, powinno być zaspokajane zapotrzebowanie rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia cyfryzacji i celów zeroemisyjnej gospodarki – podkreśla Sławomir Szymczak.

Zaproponowane rozwiązania są jednymi z kluczowych rezultatów Europejskiego Roku Umiejętności. Obecnie 70% w UE firm wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Platforma talentów będzie skupiać się na zawodach deficytowych opracowywanych na podstawie Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia, sieć EURES i danych krajowych Publicznych Służb Zatrudnienia. Chodzi o 42 profesje najczęściej występujące w wykazie niedoborów – są to m.in.: inżynierowie budownictwa, inżynierowie przemysłowi i produkcyjni, inżynierowie elektrycy, lekarze medycyny ogólnej i specjaliści, personel pielęgniarski, programiści aplikacji i multimediów, technicy elektrotechniki, elektrycy, kucharze, kelnerzy, murarze, betoniarze, stolarze, dekarze, tynkarze, hydraulicy, mechanicy klimatyzacji i chłodnictwa, operatorzy obrabiarek do obróbki metalu, mechanicy samochodowi i przemysłowi, kierowcy autobusów i tramwajów, kierowcy samochodów ciężarowych, specjaliści ds. ochrony środowiska, inżynierowie chemicy i mechanicy czy technicy mechanicy.

W obszarze uznawania umiejętności i kwalifikacji osób z państw trzecich opowiedziano się za większą elastycznością i zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla obywateli państw trzecich, tak aby mogli oni szybciej i skuteczniej uzyskać dostęp do możliwości zatrudnienia lub szkolnictwa wyższego w UE. Wytyczne mają także na celu usprawnienie procedur i pomoc państwom członkowskim w szybszym i skuteczniejszym uznawaniu kwalifikacji i umiejętności uzyskanych poza UE. Wzmocnione będzie też wspieranie mobilności osób uczących się w UE, w tym na wszystkich ścieżkach edukacyjnych i w kontekście kształcenia dorosłych, a także promowanie mobilności osób uczących się z państw trzecich do UE.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka