• +48 502 21 31 22

Dawid Jaworski odwołany ze stanowiska prezesa Rafako

Nowym prezesem raciborskiej spółki został Robert Kuraszkiewicz, a wiceprezesem Andrzej Marciniak.

Dawid Jaworski odwołany ze stanowiska prezesa Rafako

Rada nadzorcza Rafako odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Dawida Jaworskiego, cofnęła również delegację Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, który w związku z tym wrócił do pracy w radzie nadzorczej. Nowym prezesem raciborskiej spółki został Robert Kuraszkiewicz, a wiceprezesem Andrzej Marciniak.

Jak podkreśla rada nadzorcza, jej nadrzędnym celem jest powrót Rafako na rynek i utrzymanie miejsc pracy. – Nie będzie to możliwe bez zapewnienia spółce inwestora, który ją wystarczająco dofinansuje. Przedstawiane przez odwołany zarząd stanowisko dotyczące konwersji zadłużenia okazało się błędne. Konwersja długu na akcje jest jednym z elementów koniecznych, ale niewystarczających do wyjścia spółki na prostą. Do tego niezbędne są nowe środki, które zapewnią spółce niezakłócone kontynuowanie działalności, o czym zarówno akcjonariusze, jak i wierzyciele spółki powinni mieć świadomość. Plan działania musi być kompleksowy i adresować wszystkie, a nie tylko wybrane problemy – tłumaczy rada nadzorcza.

– Chodzi o realne ratowanie i restrukturyzację spółki, a nie działania punktowe czy pozorowane – podkreśla przewodniczący rady nadzorczej Rafako S.A. Piotr Zimmerman, dodając, że próby zrzucania odpowiedzialności za los spółki na decyzje jej największego z akcjonariuszy, który kieruje się przy tym decyzjami zabezpieczonych na pakiecie akcji Rafako należącym do PBG obligatariuszy w zakresie konwersji zadłużenia, to odwracanie uwagi opinii publicznej i pracowników od prawdziwych problemów. – W opinii rady nadzorczej odwołany zarząd nie wypełnił zobowiązań postawionych mu przez radę, polegających na dokończeniu dotychczasowego procesu inwestorskiego i zapewnieniu jej środków niezbędnych na czas spełnienia przez spółkę stawianych jej warunków przez inwestora, koncentrując się na medialnych przepychankach i kwestiach personalnych. Oczekiwania rady nadzorczej są niezmienne – wyprowadzenie spółki na prostą, oddłużenie jej z jednoczesnym zapewnieniem finansowania, zachowanie know–how Rafako i uratowanie miejsc pracy, a co za tym idzie, zapewnienie bezpiecznej przyszłości pracowników. Warunkiem tego jest pełna współpraca i kompromis z wierzycielami i akcjonariuszami – wskazuje Piotr Zimmerman.

Nowym prezesem zarządu został Robert Kuraszkiewicz, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, zarówno prywatnym, jak i w spółkach Skarbu Państwa, który posiada także ogromną wiedzę praktyczną z zakresu energetyki i wieloletnie przygotowanie zawodowe zarówno w zakresie energetyki, jak i finansów. Robert Kuraszkiewicz m.in. w ramach programu East Central European Scholarship Program odbył studia z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Wisconsin – La Crosse, praktykując następnie w instytucjach finansowych w USA. W przeszłości pracował jako dyrektor gabinetu ministra członka Rady Ministrów, następnie był dyrektorem zarządzającym w Domu Maklerskim BMT S.A. i BTW Investment Services S.A. W latach 2002–2006 był dyrektorem generalnym i prezesem spółki Contactpoint Sp. z o.o. Od 2006 r. prowadził działalność związaną z inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Od 2012 r. do 2014 r. był wiceprezesem, a w latach 2014–2016 prezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. W latach 2016–2018 był członkiem zarządu, a później wiceprezesem Banku Pocztowego odpowiedzialnym za pion operacji. Od stycznia 2019 r. był p.o. prezesa zarządu banku, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego w czerwcu 2019 r. – prezesem zarządu banku. Następnie wrócił do branży energetycznej, prowadząc działalności doradczą w zakresie projektów energetycznych. Jest autorem m.in. raportu na temat koncepcji polskiej transformacji energetycznej, autorem książek i publikacji z tej dziedziny i analitykiem najnowszych trendów w energetyce.

W skład nowego zarządu Rafako na stanowisko członka zarządu powołano także Andrzeja Marciniaka, który posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw z branży: energetycznej, finansowej, produkcyjnej, IT, usługowej i retail. Z sukcesem przeprowadził projekty z zakresu sanacji firm, restrukturyzacji kapitałowych, fuzji, przejęć i procesów inwestycyjnych, w tym w ramach podmiotów notowanych na GPW. Posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu firmami właścicielskimi, giełdowymi oraz należącymi do funduszy inwestycyjnych. Od 2013 r. jest prezesem zarządu Ozen sp. z o.o. – firmy z branży produkcji węgla drzewnego i produkcji energii elektrycznej. Ozen to największy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny w tej branży w Europie. Wcześniej pracował w Zarządach takich firm jak: Skystone Capital S.A, Salix sp. z o.o., Sygnity S.A. Pełnił także funckję Prezesa Enea S.A.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka