• +48 502 21 31 22

Rząd chce zamrozić ceny prądu i przedłużyć zerowy VAT na żywność

Maksymalna cena energii miałby zastosowanie m.in. wobec tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh.

Rząd chce zamrozić ceny prądu i przedłużyć zerowy VAT na żywność

Rząd planuje przedłużenie zamrożonych cen między innymi prądu na 2024 r. Dodatkowo PiS złoży pierwszy projekt ustawy w tej kadencji – przedłużający zerowy VAT na żywność.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. – Proponowane w zmianie ustawy przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych oddziałuje na jedną z najbardziej podstawowych potrzeb współczesnych społeczeństw, jaką jest dostęp do nośników energii. Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa – podkreślono w wykazie. Projekt przewiduje zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych, np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe czy lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania.

Projektowana ustawa zakłada m.in. "mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz obowiązek stosowania w rozliczeniach w 2024 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na 2022 r. dla tych przedsiębiorstw w zakresie określonego limitu. Z wykazu wynika ponadto, że utrzymane miałyby zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii. Maksymalna cena energii miałby zastosowanie również wobec tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh. Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.

Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował natomiast, że PiS składa pierwszy projekt ustawy w tej kadencji – przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 r. – Liczymy, że znajdzie on poparcie w Izbie, bo ci, którzy chcą dzisiaj stworzyć koalicję rządową, mówili wielokrotnie: co dane, nie będzie zabrane – przypomniał. Podkreślił, że PiS składa projekt ustawy, a nie rozporządzenie, ponieważ "chce mieć gwarancję, że rząd, który powstanie, nie wycofa się z tego korzystnego dla Polaków rozwiązania".

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka