• +48 502 21 31 22

Czwarty etap remontu spichlerza w Raciborzu-Sudole zakończony

Prace objęły m.in. wykonanie posadzki w piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową, wykonanie pionów wentylacyjnych w piwnicy, a także prace tynkarskie na elewacjach zewnętrznych.

Czwarty etap remontu spichlerza w Raciborzu-Sudole zakończony

16 listopada przedstawiciele Miasta Racibórz i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dokonali odbioru inwestycji "Renowacja zabytkowego spichlerza chłopskiego przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu–Sudole – etap IV".

Czwarty etap renowacji spichlerza objął m.in. wykonanie posadzki w piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową, wykonanie pionów wentylacyjnych w piwnicy, a także prace tynkarskie na elewacjach zewnętrznych. Odtworzono w drewnianej części lamusa zewnętrzne tynki gliniane w dawnej technologii, z domieszką sieczki słomianej, zaczepione na oryginalnych drewnianych kołkach. Tynki pobielono wapnem. Część murowaną, po okresie wysychania cegły, również otynkowano – tynkiem renowacyjnym. Posadzka w piwnicy została wykonana z cegły rozbiórkowej kładzionej na płask – według zachowanych posadzek w innych podobnych obiektach, np. w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się przy spichlerzu na ul. Mariańskiej w Raciborzu.

Koszt tegorocznego etapu inwestycji wyniósł 156 658,15 zł. z czego 50 000,00 zł pochodziło z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe środki zapewniło Miasto Racibórz z budżetu własnego. W 2024 r. dzięki dotacji z Rządowego Programu odbudowy Zabytków zostanie przeprowadzony ostatni, piąty etap konserwacji spichlerza, który obejmie montaż oświetlenia, konserwację schodów na piętro oraz do piwnicy, wykończenie cokołu elewacji zewnętrznych oraz zabezpieczenie części drewnianej od środka środkami biobójczymi.

W poprzednich etapach, w latach 2020-2022 r., wykonano w spichlerzu remont dachu obejmujący częściową wymianę więźby dachu i przywrócenie pokrycia dachu z łupka, spięcie stalowymi ściągami spękanej części murowanej obiektu, zszycie pękających sklepień nad schodami i nad piwnicą, odtworzenie podłogi z desek na parterze, konserwację drzwi wejściowych i odtworzenie drzwi do piwnicy oraz izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych oraz fundamentów. Dzięki tym pracom spichlerz odzyskał stabilność, która została zachwiana poprzez nadsypanie gruntu wokół obiektu oraz poprzez dziurawy dach. Istniejące do tej pory okienka piwniczne obecnie znajdują się poniżej powierzchni gruntu, podobnie jak otwory wentylujące część drewniany strop nad piwnicą – część murowana lamusa poprzez ten stan faktyczny bardzo namakała, murowane ściany zostały narażone na dodatkowe napięcia.

Wszystkie prace remontowe zabytkowego spichlerza w Raciborzu–Sudole przeprowadzone do tej pory kosztowały 480 890,4 zł, z czego 190 000,00 zł pochodziło z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

194_spichlerz_sudol_(1).jpg
462_spichlerz_sudol_(2).jpg
344_spichlerz_sudol_(3).jpg
135_spichlerz_sudol_(4).jpg
286_spichlerz_sudol_(5).jpg
280_spichlerz_sudol_(6).jpg
670_spichlerz_sudol_(7).jpg
382_spichlerz_sudol_(8).jpg
478_spichlerz_sudol_(9).jpg

Podobe artykuły

Wyszukiwarka