• +48 502 21 31 22

Mieszkańcy Bieńkowic mogą korzystać z wyremontowanej drogi

Wyremontowany został odcinek ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach o długości 474 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 do skrzyżowania z ul. Zachodnią.

Mieszkańcy Bieńkowic mogą korzystać z wyremontowanej drogi

16 listopada Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Gminy Krzyżanowice Grzegorzem Utrackim odebrali zrealizowaną drogę w miejscowości Bieńkowice. Zadanie „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej” zostało zrealizowane przez powiat przy współudziale finansowym gminy Krzyżanowice. Koszt zadania wyniósł 483 519,21 zł.

Wyremontowany został odcinek ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach o długości 474 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 do skrzyżowania z ul. Zachodnią. Zakres prac objął głównie: wymianę warstw bitumicznych jezdni, wymianę podbudów i nawierzchni poboczy, wymianę krawężników betonowych, regulację i częściową wymianę elementów odwodnienia, dostosowanie zjazdów, odtworzenie oznakowania poziomego.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka