• +48 502 21 31 22

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prowadzą własne biznesy

Trzy lata studiów opierają się na rozwiązywaniu prawdziwych biznesowych sytuacji. Ponad połowa absolwentów kształconych tą metodą w Hiszpanii zostaje faktycznie przedsiębiorcami.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prowadzą własne biznesy

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Wydziale Biznesu i Przedsiębiorczości w Karwinie uczą się przedsiębiorczości innowacyjną metodą opartą o prowadzenie działalności gospodarczej. Uczelnia w unijnym projekcie chce rozbudować bazę edukacyjną dla tej oferty. Ma on nazwę CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies, czyli centrum Centrum Przedsiębiorczości, Studiów Zawodowych i Międzynarodowych. Pomysł ten powstawał latach 2019-20, a ideę budowy nowej infrastruktury pod tym kątem wspierały od początku lokalne władze.

Jak wyjaśnia prof. Daniel Stavárek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ds. nauki i relacji międzynarodowych, podłożem projektu była specyficzna cecha okolic Karwiny. Ponieważ przez wiele dekad duża część mieszkańców pracowała przy relatywnie dobrych płacach w dużych przedsiębiorstwach górniczych, wpłynęło to na ich przedsiębiorczość. Wskaźnik nasycenia małymi i średnimi przedsiębiorstwami jest tam obecnie najniższy w Czechach, jednocześnie działa tam jeszcze tylko jedna kopalnia, która prawdopodobnie będzie zamknięta w 2025 r., zatrudniająca kilka tysięcy osób, w większości bliskich wieku emerytalnego. Uznano więc, że przy stosunkowo dobrych osłonach socjalnych dla górników i istniejących już programach ich aktywizacji należy przede wszystkim skupić się na ludziach młodych.

Dlatego na karwińskim wydziale uniwersytetu powstał program "innowacyjnej przedsiębiorczości" – kształcenia młodych przedsiębiorców w oparciu o upowszechniony w Finlandii model "team academy", dotąd nieobecny w Czechach, a także większości okolicznych państw. – Na początku studenci tworzą prawdziwe przedsiębiorstwa. Trzy lata studiów opierają się na rozwiązywaniu prawdziwych biznesowych sytuacji. Studenci na początku nie uczą się prawa w salach: muszą jednak zdecydować, która formuła prawna jest odpowiednia dla ich firmy. W ten sposób uczą się też marketingu, finansów itp. – tłumaczy Daniel Stavárek. Studenci już w pierwszym semestrze wchodzą na rynek ze swoimi firmami, początkowo nie potrzebując finansowania, a później samodzielnie je pozyskując. Każde takie przedsięwzięcie, prowadzone w formule przypominającej spółdzielnię, w której jest zwykle 20-25 studentów, ma swego opiekuna naukowego.

– Misją naszego uniwersytetu jest pomoc regionowi w ten sposób – przynosząc nową formułę edukacji, dzięki której możemy efektywnie uczyć młodych ludzi, aby byli prawdziwymi przedsiębiorcami, prowadzili własne biznesy, pozostawali tutaj i sami pomagali regionowi – podkreśla prorektor. Dodaje, że ponad połowa absolwentów kształconych tą metodą w Hiszpanii zostaje faktycznie przedsiębiorcami.

Aktualne możliwości uczelni kształcenia w takiej formule w Karwinie zawierają się w liczbie 90 studentów – 30 na roku. Aby ją zwiększyć, powstała koncepcja CEPIS, która została zgłoszona do konkursu kraju morawsko-śląskiego w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism). W czerwcu projekt został wybrany jednym z 13 projektów strategicznych kraju morawsko-śląskiego pod kątem JTM. W 2022 r. spółka Ateliér Velehradský przygotowała koncepcję architektoniczną nowego budynku, który umożliwi jednoczesne kształcenie zgodnie z założeniami innowacyjnej przedsiębiorczości ponad 250 studentów. Koncepcja to podstawa dla przetargu budowlanego w trybie projektuj i buduj. W styczniu po ogłoszeniu naboru projektów strategicznych do czeskiego krajowego programu operacyjnego Sprawiedliwa Transformacja wniosek projektowy CEPIS został pierwszym złożonym. Podkreśla się w nim m.in., że tworzenie nowoczesnej infrastruktury w połączeniu z nowoczesnymi formami nauczania ma przyciągnąć do Karwiny studentów z innych regionów Czech i zagranicy.

fot. Wikipedia
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka