• +48 502 21 31 22

Zmieniający się świat wymaga uczenia się przez całe życie

Branżowe centra umiejętności mają maja łączyć świat szkół, biznesu i uczelni oraz przygotowywać kadry do zmieniającej się rzeczywistości zawodowej.

Zmieniający się świat wymaga uczenia się przez całe życie

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek otworzyła w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej koło Warszawy "Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości", podczas którego eksperci z branży energetycznej, naukowcy, analitycy i przedsiębiorcy mają dyskutować o wyzwaniach i szansach związanych m.in. z transformacją energetyczną, rozwojem sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz o konieczności dostosowania kształcenia do wyzwań współczesnego świata. W swoim wystąpieniu przywołała informacje, z których wynika, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji na świecie 85 mln ludzi starci prace w tych zawodach, które są obecnie, ale jednocześnie 100 mln zyska inną pracę w związku z tymi zmianami. Przypomniała też inne prognozy, z których wynika, że 60% obecnych dzieci będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. – Prawie 40% osób dorosłych będzie musiało się przekwalifikowywać – wskazała.

– Co w związku z tym musimy robić? Tak uczyć, by każdy człowiek miał gotowość do uczenia się przez całe życie – podkreśliła Marzena Machałek. Wskazała, że bardzo istotne jest, by być otwartym na nowe kompetencje, a także "wiedzieć, że nasze przewidywania są trochę przewidywaniami". Stąd w jej ocenie konieczne jest mądre doradztwo zawodowe, uczenie umiejętności podstawowych, przekrojowych, przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz rozwijanie tych kompetencji, które zawsze są bardzo ważne: umiejętności porównywania się, komunikacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa, odwaga, przedsiębiorczość. – To są cechy, które niezależnie od kompetencji przyszłości są tymi kompetencjami, które są bardzo potrzebne i to zarówno w zawodach tradycyjnych, bo są pewne zawody, które się nie zmienią, i jak i w tych zawodach, które możemy przewidywać, że za pięć, dziesięć lat będą tymi, które zmienią naszą rzeczywistość – podkreśliła.

Wiceminister poruszyła też temat powstających branżowych centrów umiejętności. Mają to być ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób. Mają przygotowywać kadry na potrzeby poszczególnych branż w ścisłej współpracy z przedstawicielami tych branż. – To nie będą bardziej nowoczesne szkoły branżowe – chcę to bardzo mocno podkreślić. To są miejsca, które maja łączyć świat szkół, biznesu i uczelni, by przewidywać kompetencje i umiejętności w danych branżach i reagować w danym momencie, przygotowywać kadry do zmieniającej się rzeczywistości zawodowej – zaznaczyła.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka