• +48 502 21 31 22

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” podsumowany

Projektem objęto 370 nauczycieli, wzięły w nim udział 42 szkoły i w sumie 2400 uczniów, z czego tysiąc skorzystało ze staży zakończonych egzaminami.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” podsumowany

W Sali Sejmu Śląskiego podsumowano realizowany przez Województwo Śląskie od 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz poprawa oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. W konferencji uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Łukasz Czopik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska, radna Sejmiku Alina Nowak, liczne grono samorządowców, szkół i placówek oświatowych z całego regionu.

– Zależało nam na stworzeniu jak najlepszych warunków do realizacji zajęć praktycznych dla uczniów. Służyły temu staże, szkolenia i kursy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Tak naprawdę ten projekt wciąż jest realizowany, bo potrwa jeszcze do końca października. W podsumowaniach najważniejsze są zawsze liczby. W ciągu czterech lat projektem objęliśmy 370 nauczycieli, wzięły w nim udział 42 szkoły i w sumie 2400 uczniów, z czego tysiąc skorzystało ze staży zakończonych egzaminami – przypomniała Aleksandra Piekielnik z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

– Istotnym elementem projektu były kampanie społeczne. Ale bardzo ważny jest cel. Nasz region znajduje się w fazie transformacji, zmienia się jego oblicze. Będziemy potrzebowali kadr, które sprostają tym wyzwaniom, dlatego tak istotne jest przystosowanie ich do wymogów rynku pracy – dodał Łukasz Czopik.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 18 186 586,50 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 458 598,52 zł i budżetu państwa: 1 818 658,65 zł oraz wkład własny: 909 329,33 zł.

W okresie od sierpnia 2020 r. do października 2022 r. realizowana była regionalna kampania społeczna „Poznaj Moc Zawodowca”, której ambasadorem był influencer Cyber Marian. Kampania w praktyce byłą uzupełnieniem działań zwiększających jakość kształcenia w regionie. Przez ponad dwa lata Województwo Śląskie podejmowało kroki, które miały na celu uatrakcyjnienie szkolnictwa zawodowego. W maju 2022 r. zorganizowano wydarzenie "Festiwal Zawodowca", podczas którego uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zaprezentowano ofertę szkół branżowych i techników. W ramach projektu powołano także do życia Śląską Radę Edukacji Zawodowej, która jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa śląskiego działającym na rzecz szkolnictwa zawodowego w regionie. Skupia on przedstawicieli władzy publicznej, środowisk naukowych, szkolnictwa zawodowego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, a także organizacji społecznych. Działania koncentrowały się m.in. na poprawie diagnozy potrzeb i analizowaniu istotnych działań na rzecz szkół o profilu zawodowym, w tym także promowaniu rozwoju kluczowych dla regionu branż gospodarki oraz zwiększeniu roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół.

– Jest to projekt ważny z jeszcze jednego powodu. Mamy do czynienia z kryzysem demograficznym. Tak naprawdę coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy. A ci, którzy staną się jego częścią, będą musieli w tej sytuacji być dwa, a może nawet trzy razy wydajniejsi – podsumował Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

fot. Tomasz Żak/UMWS
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

592_poznaj_moc_zawodowca_(2).jpg
536_poznaj_moc_zawodowca_(1).jpg
246_poznaj_moc_zawodowca_(4).jpg
907_poznaj_moc_zawodowca_(3).jpg
457_poznaj_moc_zawodowca_(5).jpg
411_poznaj_moc_zawodowca_(6).jpg
765_poznaj_moc_zawodowca_(7).jpg
909_poznaj_moc_zawodowca_(8).jpg
208_poznaj_moc_zawodowca_(9).jpg
75_poznaj_moc_zawodowca_(10).jpg
419_poznaj_moc_zawodowca_(11).jpg
644_poznaj_moc_zawodowca_(12).jpg
302_poznaj_moc_zawodowca_(13).jpg
484_poznaj_moc_zawodowca_(14).jpg
453_poznaj_moc_zawodowca_(15).jpg
26_poznaj_moc_zawodowca_(16).jpg
916_poznaj_moc_zawodowca_(17).jpg

Podobe artykuły

Wyszukiwarka