• +48 502 21 31 22

Białorusini zakładają firmy w Polsce

66% białoruskich firm działa w informacji i komunikacji. Zdecydowana większość z tej grupy zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem.

Białorusini zakładają firmy w Polsce

Prawie co czwarta zagraniczna jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce między styczniem 2022 r. a czerwcem 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. To druga – po Ukraińcach – najliczniejsza grupa obcokrajowców, która zakłada tutaj swoje firmy. Obywatele Białorusi założyli w Polsce w tym czasie 11 716 JDG.

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że 66%, czyli 7,9 tys. białoruskich firm, działa w informacji i komunikacji. Zdecydowana większość z tej grupy – 86% – zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. 11% białoruskich firm prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną. Z kolei 5% firm działa w budownictwie. – Struktura branżowa białoruskich JDG może sprzyjać uzupełnieniu brakujących w Polsce pracowników, szczególnie z wysokimi kompetencjami z zakresu IT. W tej sytuacji istotne jest wykorzystanie szansy, aby powstające w Polsce firmy białoruskie stały się czynnikiem sprzyjającym przyspieszeniu cyfryzacji polskich firm – komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Dużą dynamikę powstawania w Polsce nowych białoruskich firm zaobserwowano w I połowie 2022 r., a w kolejnych miesiącach utrzymywał się wysoki poziom zakładania nowych biznesów, sięgający średnio miesięcznie 740 JDG. W I połowie 2023 r. założono 4457 firm, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. i stanowi 61% białoruskich JDG powstałych w całym 2022 r. W ocenie analityków PIE wzrost zainteresowania Białorusinów poszukiwaniem możliwości pracy za granicą oraz współpracy z firmami polskimi spowodowały represyjna polityka w Białorusi i często związane z tym trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także perspektywa zamknięcia granicy polsko-białoruskiej.

Według danych przytoczonych przez PIE w 2022 r., od wybuchu wojny w Ukrainie do końca czerwca 2023 r. w bazie CEIDG zarejestrowano 29,4 tys. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych. Wśród branż dominują budownictwo, informacja i komunikacja oraz usługi. Czytaj więcej: Handel i budowlanka najpopularniejsze wśród ukraińskich przedsiębiorców w Polsce

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka