• +48 502 21 31 22

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce

Średnia stopa bezrobocia we wszystkich krajach UE wyniosła w kwietniu 6,5%, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 6,6%.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej i wynosi 2,7% – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Taki sam poziom odnotowano w Czechach.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce także wynosiła 2,7%, w Czechach z kolei była niższa o 0,1 p.p. Średnia stopa bezrobocia we wszystkich krajach UE wyniosła w kwietniu 6,5%, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 6,6%. Najgorzej jest w Grecji i Hiszpanii, gdzie bezrobocie sięga odpowiednio 11,2% i 12,7%. W żadnym innym kraju wskaźnik ten nie przekracza 10%.

Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, podkreśliła, że to ogromny sukces, który pokazuje, jak sprawnie i skutecznie Polska poradziła sobie z globalnymi wyzwaniami ostatnich lat. Jednocześnie pogratulowała wszystkim Polakom, którzy "przyczynili się do tego sukcesu poprzez swoje zaangażowanie i pracowitość". – Każde miejsce pracy to nie tylko źródło dochodu dla konkretnego pracownika, ale też szansa na poprawę jakości życia całej rodziny. Dlatego będziemy nadal wspierać nasz rynek pracy i przedsiębiorczość Polaków – podkreśliła.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Stopa bezrobocia według GUS mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo wyniosła w kwietniu 5,2%. Czytaj wiecej: Bezrobocie w kwietniu niższe niż miesiąc wcześniej

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka