• +48 502 21 31 22

Jedna trzecia rodziców chce wybrać dziecku zawód

71% rodziców oczekuje od szkoły swojego dziecka, że będzie przekazywać wiedzę przydatną na rynku pracy.

Jedna trzecia rodziców chce wybrać dziecku zawód

1/3 rodziców ma jasną wizję pracy, jaką miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. Tyle samo martwi się, że ich dzieci popełnią te same błędy w rozwoju zawodowym, co oni.

36% pytanych rodziców zadeklarowało, że nie ma preferencji co do zawodu, jaki miałyby w przyszłości wykonywać ich dzieci. 29% przyznało, że takie preferencje ma. Wśród nich bardziej skłonni do planowania przyszłości dzieci są mężczyźni (33%) niż kobiety (25%) – wynika z badania Pracuj.pl. Największe nadzieje żywią przedstawiciele pokolenia Y (25-34 lata) – 37% badanych z tej grupy deklaruje, że ma preferencje dotyczące wyborów zawodowych swoich pociech. Najrzadziej takie oczekiwania mają z kolei badani ze starszych grup wiekowych – 45-54 lat i 55-65 lat.

61% badanych zadeklarowało, że nie chce ingerować w zawód, jaki w przyszłości wybierze ich potomstwo. Prawie 60% uczestników badania stwierdziło, że kieruje lub będzie kierować edukacją swojego dziecka w taki sposób, by mogło ono zmienić swoją pasję w zawód.

Badanie pokazuje też, że 71% rodziców oczekuje od szkoły swojego dziecka, że będzie przekazywać wiedzę przydatną na rynku pracy. Nieco częściej takie oczekiwania mają kobiety (73% vs 69% mężczyzn). 38% ankietowanych oceniło, że szkoła, do której chodzą ich dzieci, rzeczywiście skutecznie przekazuje wiedzę użyteczną na rynku pracy. Częściej pozytywną praktykę dostrzegają w szkołach swojego potomstwa pracownicy fizyczni – 45% z nich zadeklarowało, że ich dzieciom w ramach edukacji obowiązkowej przekazywana jest także wiedza przydatna na rynku pracy. Podobne deklaracje złożyło 34% pracowników biurowych. Prawie jedna czwarta ogółu badanych uznało, że w przypadku placówki, do której uczęszczają ich dzieci, taka wiedza nie jest przekazywana.

64% badanych na własną rękę zapewnia swoim dzieciom dodatkowe zajęcia pozaszkolne, by w przyszłości miały one lepsze szanse na rozwój kariery. Częściej robią to pracownicy biurowi (68%) niż pracownicy fizyczni (58%).

Jedna trzecia respondentów obawia się, że ich dzieci popełnią podobne błędy w rozwoju kariery zawodowej, co oni sami. 78% matek i ojców wierzy w to, że ich dzieci znajdą w przyszłości pracę, w której będą szczęśliwe.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka