• +48 502 21 31 22

350 nielegalnych wysypisk zlikwidowanych dzięki aplikacjom

W ciągu niecałych dwóch lat za pośrednictwem formularza "Zgłoś interwencję" i aplikacji mObywatel przekazano ponad 7,6 tys. zgłoszeń.

350 nielegalnych wysypisk zlikwidowanych dzięki aplikacjom

W czerwcu 2021 r. na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uruchomiono funkcjonalność "Zgłoś interwencję", przez którą można zgłaszać nieprawidłowości dotyczące środowiska. Wypełniając formularz, można np. zgłosić nielegalne składowiska odpadów komunalnych i niebezpiecznych czy pożary wysypisk. Od listopada 2022 r. nieprawidłowości można też zgłosić za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak ten system się rozrósł w ostatnich niecałych dwóch latach i jak zyskał na popularności. Kiedy wprowadzaliśmy w 2021 r. formularz na stronie GIOŚ, chodziło nam, aby usprawnić przekazywanie informacji, które wpływały wcześniej do inspektoratu za pośrednictwem maila, pisemnie czy osobiście. Chcieliśmy również ułatwić zgłoszenia dotyczące zauważonych nieprawidłowości w środowisku i przyspieszyć działania inspektorów – podkreślił Krzysztof Gołębiewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Wyjaśnił, że zgłoszenia wpływające na formularz w 40% dotyczą głównie składowisk i problemu porzucenia odpadów – zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Kolejne 40% dotyczy zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. Pozostałe 20% to zgłoszenia dotyczące m.in. nadmiernego hałasu, wycinki drzew czy niszczenia terenów zielonych. W latach 2021-2023 za pośrednictwem "Zgłoś interwencję" oraz aplikacji mObywatel przekazano ponad 7,6 tys. zgłoszeń, w samej aplikacji było to 3240. – Liczby pokazują, jak skuteczne okazało się połączenie funkcjonalności obu tych aplikacji. Dzięki informacjom od społeczeństwa mogliśmy szybciej zareagować i zapobiec w niektórych przypadkach porzuceniu odpadów. Zgłoszenia pozwoliły również zlikwidować ok. 350 mniejszych i większych nielegalnych składowisk odpadów. Tutaj dużą rolę odgrywały też samorządy i Lasy Państwowe, które otrzymywały informacje o nieprawidłowościach na ich terenie z GIOŚ – wskazał Krzysztof Gołębiewski.

Zgłoszenia można przesyłać w podziale na kilka kategorii. Można zgłosić m.in. porzucenie, nielegalne zdeponowanie, składowanie, zakopywanie odpadów, nielegalne przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, zakopywanie odpadów, nielegalny transport odpadów, nielegalne przywiezienie z zagranicy odpadów, zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami. Można też wybrać kategorię "inne zgłoszenie". Informacja o zgłoszeniu i wskazana lokalizacja – za pomocą geolokalizacji – przesyłana jest do GIOŚ. Po weryfikacji zgłoszenia inspektorzy podejmują ewentualną interwencję.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka