• +48 502 21 31 22

Jubileuszowe Zielone Czeki rozdane

Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród w kategoriach: "Ekologiczna osobowość roku", "Gmina przyjazna dla czystego powietrza", "Inwestycja proekologiczna roku" i "Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej" oraz nagrody specjalnej.

Jubileuszowe Zielone Czeki rozdane

Gmina Opatów, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny oraz Bogusław Biernat i Zbigniew Binko – to tegoroczni laureaci jubileuszowych "Zielonych Czeków", dorocznych nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem złożonych zgłoszeń – wpłynęło ich 45 we wszystkich kategoriach. Najwięcej, bo aż 25 wniosków, pojawiło się w kategorii "Gmina przyjazna dla czystego powietrza", 11 wniosków wpłynęło na "Ekologiczną osobowość roku", 6 – na "Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej" oraz 3 w kategorii "Inwestycja proekologiczna roku".

"Zielone Czeki" to jeden z najważniejszych i największych konkursów ekologicznych województwa śląskiego, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń katowickiego WFOŚiGW. Od 1993 r. nagrodą wyróżniono ok. 300 laureatów, którzy często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska. Wysokość nagród sięga już 2,5 mln zł. Wiele z nominowanych osób i podmiotów ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny – jest to dobra okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, ich postawach oraz akcjach społecznych mających wpływ na to, czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska.

Kapituła zdecydowała o przyznaniu czterech nagród oraz nagrody specjalnej.

Ekologiczna osobowość roku
Zielony czek: Bogusław Biernat – za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz promocję walorów przyrodniczych Żywiecczyzny.

Wyróżnienia:
Adam Balon
Mieczysław Dumieński

Gmina przyjazna dla czystego powietrza
Zielony czek: Gmina Opatów – za liczne działania mające realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Wyróżnienia:
Gmina Kornowac
Gmina Miedźna

Inwestycja proekologiczna roku
Zielony czek: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. – za realizację inwestycji pn. „Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”.

Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej
Zielony czek: Śląski Ogród Botaniczny – za wieloletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym za realizację w 2022 r. „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”.

Wyróżnienia:
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski
Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach

Nagroda Specjalna
Zbigniew Binko – za wieloletnią działalność na rzecz pszczelarstwa w województwie śląskim.

fot. WFOŚiGW
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

503_zielone_czeki_2023_(2).jpg
892_zielone_czeki_2023_(1).jpg
411_zielone_czeki_2023_(3).jpg
701_zielone_czeki_2023_(4).jpg
344_zielone_czeki_2023_(5).jpg
548_zielone_czeki_2023_(6).jpg
967_zielone_czeki_2023_(7).jpg
394_zielone_czeki_2023_(8).jpg
446_zielone_czeki_2023_(9).jpg
499_zielone_czeki_2023_(10).jpg
941_zielone_czeki_2023_(12).jpg
565_zielone_czeki_2023_(11).jpg
111_zielone_czeki_2023_(13).jpg
421_zielone_czeki_2023_(14).jpg
109_zielone_czeki_2023_(15).jpg
524_zielone_czeki_2023_(16).jpg
577_zielone_czeki_2023_(17).jpg
266_zielone_czeki_2023_(18).jpg
66_zielone_czeki_2023_(19).jpg
271_zielone_czeki_2023_(20).jpg
940_zielone_czeki_2023_(21).jpg
30_zielone_czeki_2023_(22).jpg
459_zielone_czeki_2023_(23).jpg
693_zielone_czeki_2023_(24).jpg
494_zielone_czeki_2023_(25).jpg
580_zielone_czeki_2023_(26).jpg
658_zielone_czeki_2023_(27).jpg
501_zielone_czeki_2023_(28).jpg
20_zielone_czeki_2023_(29).jpg
75_zielone_czeki_2023_(30).jpg
683_zielone_czeki_2023_(31).jpg

Podobne artykuły

Wyszukiwarka