• +48 502 21 31 22

Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia. Polacy mniej optymistyczni

44% respondentów w wieku 18-26 lat rozważa emigrację zarobkową. Wpływ na plany ma wykształcenie – najmniej skłonne do niej są osoby posiadające wykształcenie podyplomowe, a najbardziej osoby z licencjatem i tytułem inżyniera.

Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia. Polacy mniej optymistyczni

Tylko 13% Polaków w wieku 18-26 lat ocenia swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat jako bardzo dobre, a prawie połowa respondentów rozważa emigrację zarobkową. Jak wynika z raportu "Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia" opracowanego przez Instytut Finansów, pomimo obiektywnych danych i wskaźników przedstawiających sytuację młodych ludzi wchodzących na rynek pracy jako znacznie korzystniejszą niż wcześniejszych pokoleń, to ich subiektywne odczucia dotyczące sytuacji ekonomicznej i perspektyw zawodowych są znacznie mniej optymistyczne.

13% respondentów ocenia swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat jako bardzo dobre, 35% jako dobre, 43% twierdzi, że "trudno powiedzieć", 7% – źle, a 2% – bardzo źle. Jak podkreślają autorzy, na ocenę perspektyw zawodowych nie ma wpływu wielkość miejscowości zamieszkania, ale duży wpływ ma wykształcenie – respondenci wierzą w swoje kwalifikacje i im wyższe wykształcenie, tym częściej pozytywnie oceniają swoje perspektywy zawodowe.

Choć respondenci oceniają swoją sytuację materialną w większości dobrze, to 49% z nich ocenia ją źle lub raczej źle. Na subiektywną ocenę sytuacji materialnej wpływają bardzo obiektywne czynniki, takie jak wykształcenie, a co za nim idzie, zapewne także wysokość zarobków.

Z badanie wynika także, że 44% respondentów rozważa emigrację zarobkową, a 56% o niej nie myśli. Najrzadziej rozważają ją mieszkańcy wsi (39%), a najczęściej mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (48%). Wpływ na plany ma wykształcenie – najmniej skłonne do niej są osoby posiadające wykształcenie podyplomowe (14%), a najbardziej osoby z licencjatem i tytułem inżyniera (48%). 46% osób z wykształceniem średnim lub podstawowym również rozważa emigrację zarobkową.

83% respondentów odczuwa skutki inflacji, a jedynie 10% twierdzi inaczej. Najbardziej inflację odczuwają kobiety oraz mieszkańcy dużych miast. W perspektywie ostatnich trzech lat respondentów częściej stać na mniej niż wcześniej, pomimo tego, że w większości ich sytuacja materialna się poprawiła. 57% ankietowanych było zmuszonych ograniczyć wydatki w ciągu ostatniego roku. Najczęściej musieli to robić Polacy z wykształceniem magisterskim (59%) oraz inżynierskim i licencjatami (62%), a rzadziej ci z wykształceniem podstawowym (38%) oraz podyplomowym (50%). Odpowiedzi te pokrywają się z odpowiedziami o samodzielnym życiu respondentów w gospodarstwach domowych. – Można z tego wnioskować, że im ktoś ma większy wpływ na domowy budżet, tym częściej zmuszony jest oszczędzać – zauważają autorzy raportu.

Dane o czasie poszukiwania pracy również wskazują, że bardzo duży wpływ na jego długość ma rodzaj posiadanego wykształcenia. Osoby posiadające wykształcenie w obszarze zdrowia i opieki społecznej poszukiwały pracy najkrócej – średnio 1,67 miesiąca, a osoby, których wykształcenie związane jest z usługami, najdłużej – średnio 5,17 miesiąca.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka