• +48 502 21 31 22

Atom, węgiel i OZE gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski

– Węgiel i OZE to nie konkurencja. To partnerzy w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnianiu konkurencyjności rodzimej gospodarki – podkreśliła Katarzyna Suchcicka.

Atom, węgiel i OZE gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski

Kooperacja, przenikanie i elastyczne zarządzanie mocami z węgla, z OZE, a w przyszłości również z atomu, są gwarancją bezpieczeństwa Polski w następnych dziesięcioleciach – to główne wnioski z panelu „Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja sektora energii w aspekcie geopolitycznym”, który odbył się w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

– Węgiel i OZE to nie konkurencja. To partnerzy w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnianiu konkurencyjności rodzimej gospodarki. Wojna w Ukrainie pokazała, że OZE potrafią być „cichym sojusznikiem” energetyki opartej na węglu w momencie, kiedy występują braki surowca. Wówczas OZE są w stanie odciążyć moce oparte o deficytowe zasoby – podkreśliła Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Z kolei Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa LW Bogdanka S.A., zwrócił uwagę, że wydarzenia geopolityczne potwierdziły, że gaz nie będzie paliwem przejściowym dla Polski. Udowodniły jednocześnie, jak ważne dla bezpieczeństwa energetycznego jest posiadanie własnych, stabilnych zasobów surowcowych, takich jak węgiel kamienny. – Dlatego właśnie w najbliższych latach nadal podstawowym filarem działania LW Bogdanka będzie wydobycie węgla. Zgodnie z założeniami strategii spółka docelowo będzie podmiotem multisurowcowym, zwracając się w stronę wydobycia metali ziem rzadkich stanowiących strategiczny zasób Unii Europejskiej – powiedział Dariusz Dumkiewicz.

Uczestnicy dyskusji potwierdzili kierunek opisany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Polityce Energetycznej Polski 2040, który zakłada, że to energia odnawialna będzie filarem transformacji energetycznej. Według ekspertów, by zrealizować opisane w polityce ambitne plany, konieczny jest rozwój mocy OZE w oparciu o hybrydy technologiczne. – Posiadana przez z nas technologia pokazuje, że mówienie o niestabilności zielonych źródeł to mit. Łączenie mocy z wiatru, słońca oraz magazynu energii sprawia, że OZE stają się źródłami dorównującymi sprawnością blokom konwencjonalnym – zaznaczyła Katarzyna Suchcicka.

Dlatego właśnie wielkie przedsiębiorstwa, które zajmują ważne miejsce w łańcuchu wartości energetyki opartej na węglu, już dziś myślą o transformacji i rozwijaniu mocy opartej o zielone źródła. Takie podejście do transformacji ma zapewnić LW Bogdanka nieprzerwane funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. – Nabyliśmy kompetencje w tym zakresie, a naszą ambicją jest zostać w przyszłości sprzedawcą energii netto. Docelowo chcemy realizować wielkoskalowy plan rozwoju OZE w oparciu o kompetencje wewnętrzne kadry LW Bogdanka w kooperacji ze sprawdzonym partnerem technologicznym – wyjaśnił Dariusz Dumkiewicz.

Czytaj także: 600 mld zł ma kosztować transformacja energetyczna w Polsce

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka