• +48 502 21 31 22

3/4 ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce to obywatele Ukrainy

Dzięki uchwalonej przez Sejm w marcu 2022 r. rządowej specustawie Ukraińcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

3/4 ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce to obywatele Ukrainy

Pod koniec 2022 r. do ubezpieczeń w Polsce zgłoszonych było 1 063 300 cudzoziemców. Oznacza to wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.

Wśród cudzoziemców pracujących w Polsce najwięcej jest osób z Ukrainy. Pod koniec roku do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych było zgłoszonych prawie 746 tys. obywateli tego kraju. Dla porównania w 2021 r. ubezpieczonych było ponad 627 tys. Ukraińców, w 2020 r. – 532,5 tys., a w 2019 r. – 479,1 tys.

Dzięki uchwalonej przez Sejm w marcu 2022 r. rządowej specustawie Ukraińcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Uchodźcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Zgodnie z przepisami pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory na podstawie uproszczonej procedury pracodawcy ponad 970 tys. razy zgłosili zatrudnienie obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy mogą szukać pracy m.in. przez stronę internetową www.pomagamukrainie.pl, przez portal https://zielonalinia.gov.pl, infolinię 19 524 oraz Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl. Przydatne informacje, także w języku ukraińskim, są na stronach centralnej bazy ofert pracy https://oferty.praca.gov.pl. Osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się także w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu mogą skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i ze szkoleń, również z języka polskiego.

Czytaj także: Pół miliona cudzoziemców mniej na polskim rynku pracy

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka