• +48 502 21 31 22

139 mln ton jednorazowego plastiku wyprodukowano w 2021 r.

Globalne emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tworzyw sztucznych jednorazowego użytku wyniosły ok. 450 mln ton CO2e, co odpowiada mniej więcej rocznym emisjom gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii.

139 mln ton jednorazowego plastiku wyprodukowano w 2021 r.

W 2021 r. na całym świecie wyprodukowano 139 mln ton tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. W porównaniu do 2019 r. wartość ta oznacza wzrost o 6 mln ton. Za wzrost produkcji odpowiadać miał zwiększony popyt na opakowania elastyczne jak folie czy saszetki. Udział produkcji tego typu opakowań wzrósł z 55% w 2019 r. do 57% w 2021 r. – Ten trend jest niepokojący, biorąc pod uwagę, że elastyczne tworzywa sztuczne mają niższe wskaźniki zbiórki, są trudniejsze do sortowania i recyklingu, a także mają wyższe wskaźniki wycieku do środowiska – podkreślono w raporcie "Plastic Waste Makers Index" opublikowanym przez Minderoo Foundation.

Przeprowadzone na potrzeby raportu szacunki wykazały ponadto, że globalne emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tworzyw sztucznych jednorazowego użytku wyniosły w 2021 r. ok. 450 mln ton CO2e, co odpowiada mniej więcej rocznym emisjom gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. – Nasze badania pokazują, że 60% (253 mln ton CO2e) wszystkich emisji jest generowanych przez przemysł naftowy, gazowy oraz petrochemiczny w trakcie wydobycia węglowodorów (ropy, gazu i węgla) oraz ich rafinacji, a także produkcji surowców monomerowych oraz w procesie polimeryzacji. Spośród tych etapów produkcja monomerów jest najbardziej emisyjna i odpowiada za jedną trzecią wszystkich emisji (145 mln ton CO2e) ze względu na wymagane wysokie temperatury i ciśnienia – poinformowano w raporcie.

Wzrost ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku wykonanych z polimerów produkowanych z surowców z paliw kopalnych był 15 razy większy niż z surowców wtórnych – 6 mln ton wobec 0,4 mln ton. Okazuje się, że firmy petrochemiczne rozwijają się w kierunku recyklingu tylko na rynkach, gdzie warunki ekonomiczne są nieco korzystniejsze. Są to rynki, na których polityka jest bardziej postępowa, a popyt na tworzywa sztuczne poddane recyklingowi silniejszy. – Tylko silna interwencja regulacyjna z zachętami ekonomicznymi może rozwiązać tę rynkową porażkę. Tak jak odejście od elektrowni węglowych było i nadal jest krytycznym krokiem w transformacji energetycznej, tak samo ograniczenie i zmniejszenie udziału węgla w produkcji olefin jest ważnym krokiem w dekarbonizacji produkcji tworzyw sztucznych. Politycy muszą zaangażować Chiny w tę kwestię, a negocjacje dotyczące globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych są do tego dobrą okazją – zaznaczają autorzy raportu.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka