• +48 502 21 31 22

Eksperci IT i specjaliści ds. sprzedaży najczęściej poszukiwani

Branże najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników to finanse i bankowość (12% ofert), IT (10%) oraz handel detaliczny (9%).

Eksperci IT i specjaliści ds. sprzedaży najczęściej poszukiwani

W 2022 r. pracodawcy najczęściej poszukiwali ekspertów IT, specjalistów ds. sprzedaży i pracowników fizycznych. W ostatnich miesiącach aktywność rekrutacyjna firm stopniowo zmniejszała się, mimo to odnotowano rekordową liczbę ogłoszeń.

W minionym roku zamieszczono 1,1 mln ofert zatrudnienia na Pracuj.pl, o 13% więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii serwisu. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie prawie 600 tys. ofert. W III kwartale liczba ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej ustabilizowała się, natomiast w IV widoczne były umiarkowane spadki. Jednak nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu.

Najczęściej w 2022 r. poszukiwani byli eksperci ds. IT, do których kierowano 25% ogłoszeń, czyli prawie 280 tys. Na drugim miejscu znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży, do których skierowano w całym minionym roku 274 tys. ofert. W przypadku tej grupy pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co wpływało na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż. Na kolejnych miejscach uplasowali się pracownicy fizyczni i specjaliści ds. obsługi klienta (w obu przypadkach 13% ofert), specjaliści ds. finansów (11%) i inżynierii (10%).

Branże najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników to finanse i bankowość (12% ofert), IT (10%) oraz handel detaliczny (9%). Porównując te dane z najbardziej poszukiwanymi specjalizacjamim stwierdzono, że specjaliści IT coraz częściej rekrutowani są także przez firmy, dla których obszar technologii nie stanowi głównego profilu działalności.

Pod koniec 2022 r. 35% ofert pracy stanowiły oferty umożliwiające pracę zdalną lub hybrydową. W rekrutacji widać było też rosnącą rolę kompetencji cyfrowych – 35% wszystkich ofert dotyczyło specjalizacji, w których kompetencje cyfrowe są istotne. Nie chodzi tylko o specjalistów IT, ale też specjalistów od marketingu i reklamy, internetu/ecommerce oraz badań i rozwoju.

Według Eurostatu Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób posiadających kompetencje cyfrowe. – Przyglądając się analizie raportu sporządzonego przez Komisję Europejską, aktualnie ok. 85% wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej wymaga co najmniej podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych. Jak dodają badacze, do 2030 r. ten udział dodatkowo wzrośnie do 9 na 10 – podkreślają autorzy podsumowania.

Najwięcej rekrutacji prowadzono w woj. mazowieckim, skąd pochodziło co piąte opublikowane ogłoszenie. Na kolejnych miejscach znalazły się woj. dolnośląskie (10% ofert) i śląskie (9%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka