• +48 502 21 31 22

Ponad 1 mln obcokrajowców pracuje w Polsce

W woj. śląskim pracują obywatele takich egzotycznych krajów jak Angola, Chile, Ekwador czy Ghana.

Ponad 1 mln obcokrajowców pracuje w Polsce

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegającym ubezpieczeniom społecznym w Polsce przekroczyła 1,067 mln osób. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że jest ich o 56 tys. więcej niż na koniec czerwca 2022 r.

Również w woj. śląskim nastąpił wzrost liczby pracowników z zagranicznym paszportem. 90 413 – tylu obcokrajowców w ubezpieczeniu społecznym odnotowały oddziały ZUS w regionie, więcej o 4,2 tys. niż w czerwcu ubiegłego roku. Liczba cudzoziemców w ZUS sumarycznie w kraju, jak i województwie śląskim, wzrosła, ale nie w każdej części Polski tak jest. Są takie regiony, jak m.in. opolskie, warmińsko-mazurskie czy świętokrzyskie, gdzie odnotowano niewielkie spadki.

– Już od kilku lat najliczniejszą grupą wśród zagranicznych pracowników w kraju i w śląskim są obywatele Ukrainy. Pod koniec listopada w całym kraju ubezpieczeniom społecznym podlegało 753 tys. obywateli Ukrainy, czyli o 24 tys. więcej niż w czerwcu 2022 r. W województwie śląskim pod koniec listopada mieliśmy 71 tys. obywateli Ukrainy, za których składki trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samy od czerwca do końca listopada ubiegłego roku przybyło ich 2,4 tys. – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kolejną liczną grupą cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w województwie są Białorusini. Na koniec listopada legalnie pracowało blisko 4 tys. Tuż za nimi są Gruzini. Pod koniec listopada liczba obywateli Gruzji w ubezpieczeniu społecznym wykazana przez śląskie oddziały ZUS wyniosła prawie 3,1 tysiąca osób.

W śląskim chętnie przebywają też obywatele Mołdawii – 1348 i Rosji – 798, chociaż w ostatnim czasie tych drugich ubyło w statystykach ZUS. W czerwcu w ubezpieczeniu społecznym było ich 926, a w listopadzie mniej o 128. Sporo w naszym regionie pracuje Hindusów – w statystykach oddziałów ZUS w woj. śląskim jest ich 596. Licznie też podejmują tu pracę mieszkańcy Indonezji – 400 osób. Kolejną grupę stanowią Rumuni – 397 i Włosi – 386. Są też obywatele dość egzotycznych krajów, m.in. Angoli, Chile, Ekwadoru czy Ghany. W Polsce mamy też przedstawicieli państw, których nie odnotowują śląskie statystyki ZUS, jak np. obywatele Aruby, Barbadosu, Burkiny Faso czy Haiti.

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele z ponad 160 krajów, w województwie śląskim pracuje 120 przedstawicieli innych państw. W całym kraju od końca czerwca do końca listopada ubiegłego roku wzrosła m.in. liczba Ukraińców – z 736 tys. do ponad 753 tys., Białorusinów – z 87,7 tys. do 106 tys., a spadła m.in. przedstawicieli Rosji z 14 361 do 13 618 osób.

Większość cudzoziemców to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Sporo też z nich zakłada w Polsce firmę – jest to ponad 28 tys. osób, tym samym dając zatrudnienie sobie, jak i innym osobom, także Polakom. Pozostali albo pracują na umowach zleceniach, albo na podstawie innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka