• +48 502 21 31 22

Integracja wśród głównych wyzwań związanych z uchodźcami

Ok. 60-70% uchodźców pracuje. Zdaniem Bartosza Marczuka w przyszłym roku bilans wydatków wyniesie +1,1 mld zł.

Integracja wśród głównych wyzwań związanych z uchodźcami

Obecnie w Polsce przebywa 950 tys. uchodźców z Ukrainy. W 90% to kobiety i dzieci. Tylko 6% młodych przybyszów jest w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej uchodźców przebywa w woj. dolnośląskim i mazowieckim, a rekordowe powiaty to grójecki, Wrocław i Pruszków.

Na koniec listopada uchodźcy korzystali w Polsce z następujących świadczeń społecznych: 328 tys. dzieci było w 500+, 12 tys. w Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, 141 tys. w 300+, a 53 tys. osób pobierało zasiłki rodzinne. Jeśli chodzi o edukację, to w polskich szkołach uczyło się 191 tys. dzieci i młodzieży – to 65% wszystkich w tym wieku dzieci z Ukrainy. Reszta prawdopodobnie uczyła się zdalnie w szkołach ukraińskich. 43 tys. uczęszczało do polskich przedszkoli – to połowa ukraińskich dzieci w tym wieku. Koszt to ok. 200 mln zł miesięcznie.

Ponad 1 mln osób otrzymało 300 zł na start, a ok. 1,7-2 mld zł przeznaczono na wypłaty dla Polaków przyjmujących uchodźców pod swój dach. 770 tys. osób z Ukrainy zgłoszonych zostało do urzędów pracy na podstawie specustawy.

– Stworzony przez rząd system pomocy uchodźcom z Ukrainy działa dobrze. Wśród wyzwań jest integracja, polityka imigracyjna jako całość i ewentualna druga fala uchodźców, której jednak na razie nie widać – ocenił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Według niego można stwierdzić, że ok. 60-70% uchodźców pracuje. Dodał, że wskaźnik ich zatrudnienia jest bardzo wysoki. – Można szacować, że w 2022 r. z samych podatków i składek z pensji uchodźców wpłynęło do budżetu ok. 4 mld zł, a w 2023 r. wpłynie ok. 6 mld zł – przekazał.

Bilans wydatków bezpośrednich wyniósł -1,45 mld zł, nie uwzględniając wydatków na broń (ok. 10 mld zł), usług NFZ i wydatków prywatnych (ok. 10 mld zł), uwzględniając natomiast m.in. wydatki na świadczenia społeczne i edukację, a także ok. 4 mld zł wpływu do ZUS i US ze składek i PIT z pracy. Zdaniem Bartosza Marczuka w przyszłym roku bilans wydatków wyniesie +1,1 mld zł. Główne wydatki to 500+ (2,3 mld) i edukacja (2,4 mld), z kolei wpływy ze składek i podatków są przewidywane na ok. 6 mld.

Jak podkreślił ekspert, uchodźcy są dość równomiernie rozlokowani na terytorium kraju, odmładzają populację Polski, są bardzo aktywni na rynku pracy i pracują na własne utrzymanie. – Polska w 2022 r. poniosła duży wysiłek pomocy Ukrainie – ok. 35-40 mld zł. System stworzony przez rząd – najpierw pomoc, docelowo praca – działa dobrze – ocenił.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka