• +48 502 21 31 22

Nabór wniosków do programu "Mój Prąd" wydłużony

W nowej odsłonie programu "Mój Prąd" maksymalne dofinansowanie wyniesie 31 tys. zł. Wyższe dotacje będzie można otrzymać do paneli fotowoltaicznych i magazynów energii.

Nabór wniosków do programu "Mój Prąd" wydłużony

15 grudnia rusza kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki "Mój Prąd" – jest to wydłużenie naboru dotychczasowej, czwartej edycji. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia, będzie on jednak trwał do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu. Nowa odsłona oznacza przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas.

– Zmieniając zasady programu, przede wszystkim zwiększając dofinansowanie, chcemy wspomóc prosumentów i dać im narzędzia, aby jak najwięcej prądu, który wyprodukują z paneli, zatrzymali w swoim gospodarstwie domowym. Dlatego też, aby nadać impuls do jeszcze większej autokonsumpcji wyprodukowanego prądu, m.in. ponad dwukrotnie zwiększamy dofinansowanie do kupna i instalacji magazynów energii – tłumaczy Paweł Mirowski, wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Od 15 grudnia beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej, otrzymają 6 tys. zł, do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a nie, jak było dotychczas, 4 tys. zł. Zwiększeniu ulegnie też dofinansowanie kupna magazynu energii – będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie zamiast obecnych 7,5 tys. zł.

– Cena jednej KWh pojemności magazynu, w zależności od marki, producenta kształtuje się obecnie między 4 a 5,2 tys. zł. Dlatego też zdecydowaliśmy się podwyższyć dofinansowanie tak dla samych paneli, jak i magazynów energii. Nie można zapomnieć też o inflacji, wzroście kosztów materiałów, urządzeń i usług. Wyższe dofinansowanie to bonus dla beneficjentów w reakcji na to, jak kształtuje się sytuacja na rynku – powiedział Paweł Mirowski.

Jeśli beneficjent zdecyduje się na większą inwestycję, oprócz panelu wybierze też elementy dodatkowe, to dofinansowanie wzrośnie. Dla mikroinstalacji PV będzie to do 7 tys. zł, dla magazynów ciepła do 5 tys. zł, a dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł. – Właściciel domu, decydując się na panel, magazyn energii, magazyn ciepła oraz system zarządzania energią, będzie mógł otrzymać nawet do 31 tys. zł dofinansowania – zaznaczył przedstawiciel NFOŚiGW.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla tych, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV, będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

W czwartej edycji "Mojego Prądu", która trwa od 15 kwietnia, złożono ok. 25 tys. wniosków o dofinansowanie, a 95% z nich dotyczyło tylko instalacji paneli PV. Z ogólnego budżetu przeznaczonego na realizację programu, wynoszącego 855 mln zł, do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 240 mln zł.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka