• +48 502 21 31 22

Nowy serwis internetowy w Polsce, w którym cudzoziemcy będą mogli wypełniać i składać wnioski legalizacyjne

Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Nowy serwis internetowy w Polsce, w którym cudzoziemcy będą mogli wypełniać i składać wnioski legalizacyjne

Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wypełniając elektroniczny formularz wniosku w Module Obsługi Spraw, tam gdzie jest to możliwe, cudzoziemiec ma do wyboru treść z rozwijanych list. Aby wypełnić wniosek prawidłowo może skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce oraz z zabezpieczeń przed pozostawieniem wolnych pól przy wypełnianiu wniosków. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie efektywności procesu aplikowania o zezwolenie pobytowe już na etapie składania wniosku.

Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia także:

  • sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec

  • dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski

  • dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań

  • poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur

  • dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego

  • dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji

  • korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie

  • pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, francuskiej, wietnamskiej i arabskiej.

Uwaga - jeżeli cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek i oczekuje już na udzielenie zezwolenia na pobyt, nie musi składać nowego wniosku poprzez Moduł Obsługi Spraw.

Podobne artykuły

Wyszukiwarka