• +48 502 21 31 22

Zmniejszył się odsetek pracujących w szarej strefie

Wśród głównych utrudnień, jakie wskazywały w 2021 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, znajdowały się trzy problemy: uciążliwe przepisy prawne, obciążenia podatkowe oraz silna konkurencja.

Zmniejszył się odsetek pracujących w szarej strefie

W 2021 r. Polacy przepracowali średnio około 43,3 godziny tygodniowo. Osoby z wykształceniem podstawowym pracowały najwięcej – 46 godzin. Z kolei mężczyźni spędzali w pracy o 6 godzin więcej niż kobiety.

Jak wynika z „Raportu z badania ludności w wieku 18-69 lat” zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński, wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 18-69 lat wyniósł w zeszłym roku 67%. Blisko połowa osób z tej grupy wiekowej była zatrudniona na umowę o pracę, a kontrakt na czas nieokreślony miało w tym gronie ponad 80% pracowników.

Co piąty badany prowadził działalność gospodarczą, z czego 41% firm działało w branży rolniczej. Podobnie jak w minionych latach wśród głównych utrudnień, jakie wskazywały w 2021 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, znajdowały się trzy problemy: uciążliwe przepisy prawne, obciążenia podatkowe oraz silna konkurencja.

Autorzy zwrócili uwagę, że aktywność w szarej strefie spadła w porównaniu z 2017 r. i 2019 r. z ok. 6% do ok. 4%. Wśród zatrudnionych formalnie zmniejszył się z 6% do 3% odsetek przyznających, że część wynagrodzenia odbierają "pod stołem".

Jak wynika z badania, wśród Polaków rośnie zadowolenie z własnych umiejętności. – Kompetencje najwyżej oceniane to: praca w grupie, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, gotowość do brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań, biegłe posługiwanie się językiem polskim oraz wykonywanie prostych obliczeń matematycznych – wyliczono.

Okazuje się też, że ankietowani mają więcej czasu dla bliskich. Odsetek osób niezgłaszających problemu z brakiem czasu dla rodzin" wyniósł 58% – to lepsze wyniki niż te odnotowane w edycji z 2019 r. (55%) oraz w edycji z 2017 r. (53%).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że młodzi są w większości zadowoleni z wybranego kierunku kształcenia – 70% deklaruje, że mając możliwość ponownego podjęcia decyzji, dokonałyby takiego samego wyboru. Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się ocena zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem edukacji: w 2017 r. odsetek zadowolonych z tego aspektu wynosił 52%, w 2019 – 55,1%, a w 2021 – 58,2%. Podobną tendencję zauważono w przypadku oceny przydatności w pracy wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkół: 2017 r. – 62% badanych, 2019 r. – 64%, 2021 r. – 68%.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka