• +48 502 21 31 22

61% uchodźców z Ukrainy nadal nie podjęło pracy

Większość z pracujących uchodźców podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuję znaleźć dla siebie lepszą posadę, a połowa pracuje w innym zawodzie poniżej kompetencji.

61% uchodźców z Ukrainy nadal nie podjęło pracy

61% uchodźców z Ukrainy nadal pozostaje bez pracy. Ankietowani zostali poproszeni o określenie kilku głównych powodów trudności w znalezieniu zatrudnienia. Wskazali na brak znajomości języka polskiego (54%), brak ofert odpowiadających ich specjalizacji i zgodnych z kompetencjami (38%), a także brak ofert uwzględniających pracę na niepełny etat (31%). Wynika tak z raportu przeprowadzonego w ramach programu „Wygraj rozwój” Fundacji Totalizatora Sportowego i Manpower.

– Pracodawcy w Polsce są otwarci na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy. Udogodnienia, jakie zostały wprowadzone po to, by takie osoby mogły łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu, to głównie kursy języka polskiego oraz wsparcie w zaklimatyzowaniu się w Polsce, wiele firm oferuje także wsparcie materialne i pomoc w znalezieniu mieszkania. Warto jednak, by organizacje w większym stopniu otworzyły się na zatrudnienie pracowników w niepełnym wymiarze – mówi Joanna Nowińska z ManpowerGroup Polska. – To idealne rozwiązanie na przykład dla osób wychowujących dzieci czy takich, które ze względu na inne zobowiązania nie mogą podjąć pracy na pełen etat. Wiele kobiet, które po wybuchu wojny przyjechały do Polski, poszukując pracy, już na początkowym etapie rekrutacji sygnalizowały konieczność połączenia opieki nad dziećmi z chęcią zatrudnienia, ale utrudnieniem w podjęciu pracy w wymiarze pełnego etatu lub systemie zmianowym są godziny pracy przedszkola czy szkoły. Wyzwaniami, jakie mogą się pojawić z perspektywy firmy, są między innymi konieczność zatrudnienia większej liczby osób dla zaspokojenia potrzeb organizacji oraz kwestie związane z zarządzaniem, organizacją czasu pracy, podziałem obowiązków, a co za tym idzie zwiększona ilość formalności – tłumaczy.

4 na 10 osób biorących udział w badaniu to osoby zatrudnione już w Polsce. 78% z nich podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuję znaleźć dla siebie lepszą posadę, 50% pracuje w innym zawodzie poniżej kompetencji, 13% jest zadowolonych z aktualnie piastowanego stanowiska, a 11% pracuję w zawodzie, ale na niższym stanowisku.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie ważnych z ich perspektywy aspektów w przypadku poszukiwania nowego miejsca pracy. Wyniki analizy pokazują, że zwracają oni uwagę na atrakcyjne wynagrodzenie (75%), bliskość organizacji względem miejsca zamieszania (57%), a także na to, by stanowisko odpowiadało ich kwalifikacjom i zawodowi (57%). Istotne są również pozytywne opinie na temat pracy w danej firmie (43%).

Program „Wygraj rozwój” ma na celu długofalowe wsparcie i aktywizację zawodowo-społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce. Część uczestników, głównie kobiet, jest już w trakcie darmowych szkoleń specjalizacyjnych oraz językowych, dzięki którym rozpoczną pracę w kraju, a pracodawcy, poza realną pomocą, zyskają w pełni wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem w wielu branżach takich jak m.in. produkcja, logistyka wewnętrzna, HR, administracja, sprzedaż oraz finanse i księgowość. Zarówno uchodźcy, jak i pracodawcy mogą wciąż bezpłatnie zgłaszać do programu. 

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka