• +48 502 21 31 22

Raciborska konferencja poświęcona parkom kulturowym

Podczas konferencji odbędą się prelekcje dotyczące parku kulturowego w Raciborzu, jak również zostanie poruszony temat takiej formy ochrony zabytków w innych miastach.

Raciborska konferencja poświęcona parkom kulturowym

3 listopada odbędzie się poświęcona parkom kulturowym konferencja pod nazwą "Ochrona Krajobrazu Kulturowego Miast Historycznych". Wydarzenie będzie miało miejsce w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu przy ul. Akadmickiej 1 w sali 340.

Program:

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji
dr Paweł Strózik - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, Dawid Wacławczyk - I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
9:30 Prace nad parkiem kulturowym w Raciborzu
Maria Olejarnik - Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu
10:00 Stare Miasto - skarbiec parku kulturowego miasta Racibórz: możliwości do wykorzystania czy szanse do stracenia
dr inż. arch. Henryk Zubel - prof. Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
10:30 Park kulturowy jako narzędzie prawne do ochrony krajobrazu kulturowego
Agnieszka Olczyk - Kierownik Pracowni Terenowej w Katowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15 Park kulturowy Książęce Miasto Brzeg
Agnieszka Synowiecka - Urząd Miasta Brzeg
11:45 Park kulturowy w Pszczynie – w przygotowaniu
Beata Sarnecka-Uziałko - Miejski Konserwator Zabytków w Pszczynie
12:15 Parki kulturowe w Krakowie
Marta Młynarczyk - Urząd Miasta Kraków
12:45 Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki
Tomasz Filar - Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
13:15 Panel dyskusyjny z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka