• +48 502 21 31 22

41% firm nie jest przygotowanych na nowy sposób fakturowania

Polskie przedsiębiorstwa mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii przygotowania się do obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

41% firm nie jest przygotowanych na nowy sposób fakturowania

Od 1 stycznia tego roku polskie firmy mogą dobrowolnie wystawiać faktury z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. System ten stanie się w Polsce obowiązkowy od 2024 r. Polska będzie czwartym krajem w Europie, po Portugalii, Hiszpanii i Włoszech, w którym obowiązywać będzie centralny system fakturowania. 4 na 10 przedsiębiorstw nie jest gotowych na nowy sposób fakturowania lub w ogóle nie ma wiedzy na temat KSeF. Największym wyzwaniem w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Finansów okazują się dostosowanie procedur i narzędzi w zakresie fakturowania oraz przeszkolenie pracowników.

Jak wynika z raportu Webcon „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”, 26% firm wskazuje, że nie jest przygotowana na wynikające z tego zmiany, natomiast 15% nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o stan przygotowań do KSeF. Jednocześnie już 59% przedsiębiorców deklaruje, że jest gotowa na KSEF.

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, najmniej przygotowane są małe firmy. Wśród nich 48% ankietowanych zapewnia o swojej gotowości, wśród dużych przedsiębiorstw natomiast ten odsetek wynosi 65%. Z raportu wynika również, że firmy wystawiające większe ilości faktur są zasadniczo lepiej przygotowane niż te, które faktury wystawiają sporadycznie. O swojej gotowości mówi 74% firm wystawiających powyżej tysiąca dokumentów miesięcznie i 45% firm wystawiających do 10 faktur w miesiącu.

Polskie przedsiębiorstwa wskazały także wyzwania związane z wprowadzeniem KSeF. Dla 42% największym jest dostosowanie procedur i narzędzi w zakresie fakturowania, a dla 37% przeszkolenie pracowników. Kolejne są koszty przejścia na nowy typ fakturowania oraz przejście z faktur drukowanych na elektroniczne, na które wskazało po 31% firm. Dostosowanie narzędzi i procedur związanych z KSeF to duże wyzwanie dla 52% przedsiębiorstw, które wewnętrznie prowadzą dokumentację księgową. Firmy zlecające to zadanie na zewnątrz podchodzą do tej kwestii bardziej optymistycznie (35% wskazań).

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka