• +48 502 21 31 22

Unia Europejska marnuje więcej żywności, niż importuje

W Unii Europejskiej każdego roku marnuje się ok. 153,5 mln ton żywności. 43 organizacje we wspólnym apelu wzywają europejskich decydentów do wprowadzenia prawnie wiążących celów dla państw członkowskich.

Unia Europejska marnuje więcej żywności, niż importuje

Marnowanie żywności na całym świecie odpowiada za 8-10% wszystkich generowanych przez człowieka emisji gazów cieplarnianych i kosztuje świat ponad 1 bln dolarów rocznie. Organizacje pozarządowe wskazują, że gdyby marnotrawstwo żywności było państwem, byłoby trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie, a powierzchnia wykorzystywana na całym świecie do uprawy zmarnowanej żywności jest większa niż obszar Indii i Kanady razem wziętych.

Zgodnie z szacunkami każdego roku na terenie Unii Europejskiej marnowanych jest 153,5 mln ton żywności, natomiast w 2021 r. UE importowała prawie 138 mln ton produktów rolnych. Koszt importu oscylował wokół 150 mld euro. – Marnotrawstwo żywności to dla europejskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych koszt około 143 mld euro rocznie, odpowiada ponadto za co najmniej 6% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Szacuje się, że obecnie marnuje się 20% produkowanej żywności w UE, a zmniejszenie tego zjawiska o połowę do 2030 r. mogłoby uratować 4,7 mln hektarów gruntów rolnych w UE – wskazuje Europejskie Biuro Ochrony Środowiska.

Feedback EU raporcie „No Time To Waste” szacuje też, że 89,8 mln ton marnowanej żywności generowanych jest podczas etapu produkcji, 32,5 mln ton generowanych jest w gospodarstwach domowych, a sprzedaż hurtowa i detaliczna odpowiada za 5,3 mln ton zmarnowanej żywności.

Biuro Ochrony Środowiska przypomina, że UE zobowiązała się do spełnienia Celu Zrównoważonego Rozwoju, który zakłada zmniejszenie o połowę globalnej ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji oraz zmniejszenie strat żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym strat powstałych podczas zbiorów do 2030 r. – Jednak prawie dziesięć lat później nie osiągnięto wiele w tym zakresie, a nasze gospodarki nadal generują niewiarygodnie wysokie ilości odpadów żywnościowych. UE musi pilnie ustalić prawnie wiążące cele w dyrektywach UE, aby ograniczyć marnotrawstwo żywności w całym łańcuchu dostaw, w tym w przetwórstwie produkcyjnym i usługach spożywczych – mówi Piotr Barczak, specjalista ds. polityk odpadowych w EEB i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

43 organizacje z 20 państw UE, w tym z Polski, we wspólnym apelu wzywają europejskich decydentów do wprowadzenia prawnie wiążących celów dla państw członkowskich.

– W czasach wysokich cen żywności i kryzysu kosztów utrzymania to skandal, że UE potencjalnie wyrzuca więcej żywności niż importuje. UE ma teraz ogromną szansę na ustanowienie prawnie wiążących celów, aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę ilość odpadów żywnościowych, tak by przeciwdziałać zmianom klimatu i poprawić bezpieczeństwo żywnościowe – mówi współautor raportu Frank Mechielsen. – Kluczowe jest, aby cele obejmowały odpady z gospodarstw rolnych oraz z przedsiębiorstw przetwórczych i gastronomicznych – jeśli UE ograniczy cele do objęcia nimi jedynie odpadów żywnościowych pochodzących z handlu detalicznego i konsumentów, z naszego raportu wynika, że 48-76% wszystkich odpadów żywnościowych w UE zostałoby wyłączonych, co pozostawiłoby większość przedsiębiorstw powodujących marnotrawstwo żywności w łańcuchach dostaw bez odpowiedzialności za redukcję odpadów żywnościowych – podkreśla.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka