• +48 502 21 31 22

500 tys. kopciuchów wymienionych w ramach programu „Czyste Powietrze”

W ramach programu z docelowym budżetem w wysokości 103 mld zł do 2029 r. mają być wymienione na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne źródła ciepła 3 mln "kopciuchów".

500 tys. kopciuchów wymienionych w ramach programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje od czterech lat. Jest on skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu można otrzymać do 30, 37 lub 69 tys. zł (w zależności od osiąganego poziomu dochodu) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem. Dodatkowo w programie biorą udział banki, które w ramach Kredytu Czyste Powietrze oferują pomoc beneficjentom. Z kolei gminy, które na swoim terenie tworzą punkty konsultacyjno-informacyjne programu, służą poradą i wsparciem dla mieszkańców. Do tej pory w programie „Czyste Powietrze” złożono prawie 500 tys. wniosków na kwotę ponad 9,1 mld zł i wypłacono ponad 3,4 mld zł.

Nad dalszym rozwojem projektu z docelowym budżetem w wysokości 103 mld zł, przewidującego do 2029 r. wymianę aż 3 mln tzw. kopciuchów na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne źródła ciepła, od 8 września czuwa Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

– Objąłem nową funkcję w głębokim przekonaniu, że poprawa jakości powietrza w Polsce to jedno z najważniejszych wyzwań w naszym kraju, gdyż walka ze smogiem nie oznacza jedynie dbałości o stan klimatu i środowiska. To nade wszystko wyraz troski o zdrowie Polaków i polepszenie codziennego komfortu ich życia, także poprzez inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków ze środków dostępnych w ramach programu „Czyste Powietrze” – zaznacza Paweł Mirowski. – Program, który wdrażamy od czterech lat, jest właśnie przykładem takiego myślenia w kategoriach dobra wspólnego, gdzie na uwadze mamy względy zarówno ekologiczne i klimatyczne, jak i społeczne oraz zdrowotne wpływające na jakość życia mieszkańców. Dotychczasowe efekty realizacji programu są pozytywne i bardzo wymierne. Udało się do tej pory wymienić niemal 500 tys. węglowych „kopciuchów”, co w praktyce oznacza pół miliona nowych, ekologicznych, znacznie mniej emisyjnych urządzeń grzewczych w gruntownie docieplonych domach – dodaje nowy pełnomocnik szefa rządu.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest stale modyfikowany. W lipcu został zapoczątkowana jego wersja pod umowną nazwą „Czyste Powietrze Plus” skierowana dla osób o niskich dochodach, które często nie posiadają własnych środków finansowych, aby najpierw wyłożyć fundusze na realizacje zadania, a dopiero później otrzymać ich zwrot. Wkrótce ogłoszone będą kolejne zmiany. – Przeprowadzimy aktualizację programu pod kątem finansowym, gdyż koszty inwestycji określone w czasie uruchamiania programu we wrześniu 2018 r. są nieadekwatne wobec obecnie panujących warunków rynkowych. Wymiana „kopciucha” to oczywiście podstawowy cel, ale zamierzamy też zachęcać wnioskodawców do wykonywania kompleksowego docieplenia domu, a więc poprawy jego efektywności energetycznej, co będzie objęte dodatkowym pakietem dofinansowania. Chcemy również umożliwić złożenie wniosku ponownie tym beneficjentom, którzy wcześniej skorzystali już z programu „Czyste Powietrze” i wymienili węglowego „kopciucha”, a teraz będą chcieli poddać dom termomodernizacji, aby przez to zużywać mniej mocno ostatnio drożejącego opału. W czasie obecnej, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i w warunkach kryzysu energetycznego, który ogarnął całą Europę, będziemy szczególnie uważnie śledzić sytuację społeczno-gospodarczą i reagować na potrzeby beneficjentów poprzez stosowne, społecznie niezbędne modyfikacje i uzupełnienia w programie – podsumowuje pełnomocnik szefa rządu.Mysłowicka konferencja została połączona z podpisaniem pierwszej w województwie śląskim umowy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a gminą Mysłowice. Dokument potwierdzili swoimi podpisami prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek i prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz.

– Program „Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Daje możliwość uzyskania wsparcia mieszkańcom budynków wielorodzinnych, bo do tej pory takiej możliwości nie mieli. To pierwsza umowa podpisana w ramach tego programu, ale zainteresowanie jest duże. Mam nadzieję, że wszystkie samorządy, które mają na swoim terenie budynki wielorodzinne włączą się w realizację tego programu – mówi Tomasz Bednarek.

fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka