• +48 502 21 31 22

Powiat raciborski i gmina Krzyżanowice stawiają na OZE i turystykę

Powiat raciborski i gmina Krzyżanowice będą wspólnie aplikować o dofinansowanie do dwóch projektów.

Powiat raciborski i gmina Krzyżanowice stawiają na OZE i turystykę

2 sierpnia starosta raciborski Grzegorz Swoboda w imieniu powiatu podpisał porozumienie o partnerstwie z Gminą Krzyżanowice na opracowanie dokumentacji do realizacji wspólnych projektów w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027". Gminę Krzyżanowice reprezentował wójt Grzegorz Utracki.

W efekcie powstaną fiszki projektowe, które pozwolą partnerom wspólnie aplikować o dofinansowanie do dwóch projektów. Chodzi o „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej powiatu raciborskiego oraz gminy Krzyżanowice” oraz o „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie powiatu raciborskiego oraz oznakowania ścieżek rowerowych Gminy Krzyżanowice”.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka