• +48 502 21 31 22

Wjazd do strefy czystego transportu tylko z odpowiednią naklejką

Naklejki dla pojazdów poruszających się w strefach czystego transportu to kolejny krok do upowszechnienia się w Polsce stref czystego transportu.

Wjazd do strefy czystego transportu tylko z odpowiednią naklejką

W najbliższych dniach zacznie obowiązywać zatwierdzony przez ministra klimatu i środowiska wzór nalepki dla pojazdów poruszających się w strefach czystego transportu. Nowa naklejka ma wzór ośmiokąta przypominającego znak STOP w kolorze zielonym. Na górze znajduje się informacja z rokiem produkcji pojazdu. Poniżej tej informacji, po lewej stronie jest z kolei oznaczenie odpowiadające rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd. Dla benzyny określono znak P, dla oleju napędowego D, dla mieszanki (paliwo-olej) M, dla gazu płynnego (propan-butan) LPG, dla gazu ziemnego sprężonego (metan) CNG, dla wodoru H, a dla pojazdu zasilanego energią elektryczną – EE. Nowa naklejka to wydatek ok. 5 zł.

Jednak aktualnie w Polsce nie istnieje ani jedna tego typu strefa. Pierwsza ma powstać pod koniec roku w Krakowie. To nowe w Polsce narzędzie regulacji jazdy samochodem w wybranych obszarach miasta, jednak dobrze już znane na świecie. Takie strefy funkcjonują aktualnie w ponad 250 miastach w Europie, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. Po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40%, natomiast w Berlinie podobne pomiary pokazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi.

SCT nie wprowadza zakazu wjazdu dla samochodów jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określa, jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować. Oznacza to zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim dieslem wyrzucającym czarny dym z rury wydechowej.

Mandat za wjechanie do strefy czystego transportu bez nalepki będzie dotkliwy – wyniesie 500 zł.

To nie koniec zmian dla kierowców w kwestii naklejek na szybę. Wszystkie samochody zarejestrowane w Polsce posiadają naklejki rejestracyjne. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów, a konkretniej z ustawy Prawo o ruchu drogowym: " Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną". 4 września przepis ten zostanie zmieniony. Jego treść zakończy się na słowach "tablice rejestracyjne", co dla kierowców będzie oznaczać, że zniknie obowiązek posiadania naklejek rejestracyjnych na szybach. Naklejki rejestracyjne przestaną być wydawane w urzędach razem z tablicami rejestracyjnymi. Naklejki będzie też można pozbyć się z szyby swojego auta.

fot. UM Kraków
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka