• +48 502 21 31 22

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Wpisanie zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi projektodawcom ubieganie się w przyszłości o środki zewnętrzne.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030. Odbyły się już spotkania warsztatowe. Ich celem było zachęcenie mieszkańców do wypracowania pomysłów na wiązki projektów, które należałoby podjąć w obszarze rewitalizacji miasta Racibórz. Jak podkreśla magistrat, w trakcie spotkań wybrzmiało wiele ciekawych pomysłów i planów.

Teraz mieszkańcy mogą zgłaszać istotne z punktu widzenia lokalnych wspólnot i środowisk pomysły na Kartach Projektów Rewitalizacyjnych.

Czytaj więcej na portalu raciborz.com.pl: Mieszkańcy Raciborza mogą zgłaszać swoje pomysły na rewitalizację miasta

Podobe artykuły

Wyszukiwarka