• +48 502 21 31 22

Firmę będzie można rejestrować tylko przez internet

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu – w ramach jednego konta.

Firmę będzie można rejestrować tylko przez internet

Rada Ministrów zaczyna prace nad nowelizacją ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Nowe przepisy mają przenieść rejestrację wniosków w całości do internetu.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, planowane zmiany są realizacją postulatów przedsiębiorców, które zebrano w okresie obowiązywania aktualnej ustawy o CEIDG i PIP. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu – w ramach jednego konta.

Nowe przepisy zawierają m.in. szereg rozwiązań dotyczących spółek cywilnych. Mają przede wszystkim zmniejszyć formalności przy rejestracji i obciążenia administracyjne. Autory projektu chcą też, by informacje na temat spółek cywilnych były bardziej dostępne.

Najważniejszym elementem zmian ma być całkowite zastąpienie papierowych wniosków o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej systemem teleinformatycznym. Nowe zasady będą dotyczyć nie tylko rejestracji, system ma umożliwić m.in. przekazanie odpowiednich pełnomocnictw online.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka