• +48 502 21 31 22

Rośnie liczba Ukraińców prowadzących firmę w Polsce

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku liczba przedsiębiorców posiadających obywatelstwo ukraińskie zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wynosiła 483 osoby.

Rośnie liczba Ukraińców prowadzących firmę w Polsce

W ciągu ostatnich pięciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba obywateli Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce i płacą składki ZUS. Aktualnie w Polsce jest 7458 przedsiębiorców płacących składki ZUS, posiadających własną firmę, którzy wskazali obywatelstwo ukraińskie przy rejestrowaniu działalności gospodarczej – tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z końca maja 2022 r. Wcześniej było ich 3376.

W ubiegłym roku liczba ubezpieczonych (osób fizycznych) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z Ukrainy zwiększyła się blisko o 18%, o 1059 osób – to największy przyrost w ciągu ostatnich 7 lat.

Nieznacznie większy wzrost obywateli Ukrainy posiadających firmę w Polsce i zgłoszonych do ZUS widoczny jest w kwietniu oraz maju 2022 r. – odpowiednio o 141 i 144 osoby. Dla porównania w poprzednim roku w analogicznych miesiącach przyrosty wynosiły 76 oraz 106 zarejestrowanych przedsiębiorców.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku liczba przedsiębiorców posiadających obywatelstwo ukraińskie zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wynosiła 483 osoby.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka