• +48 502 21 31 22

Dobra atmosfera w pracy motywuje do pozostania w obecnej firmie

Co czwarty pracownik szukający nowego zatrudnienia robi to, bo czuje się niedoceniony.

Dobra atmosfera w pracy motywuje do pozostania w obecnej firmie
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Polacy wykazują się stosunkowo dużą gotowością na porzucenie pracy, która wpływa na nich negatywnie. Jak pokazuje badanie „Nowe oblicza pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl, 45% pracowników deklaruje, że do rezygnacji z obecnego miejsca pracy skłoniłoby go pogarszające się zdrowie psychiczne. Wypalenie zawodowe skłoniłby do porzucenia pracy 27% Polaków badanych. Najczęściej wskazywaną motywacją jest jednak pogarszanie się zdrowia fizycznego, które byłoby przyczyną porzucenia pracodawcy przez połowę respondentów. Do porzucenia pracy w każdym z przypadków bardziej skłonni są mężczyźni. Pogarszające się zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe są natomiast motywacjami do rezygnacji nieco częściej dla osób w młodszym wieku.

Wpływ na podejmowanie decyzji o zmianach mają także relacje w pracy. Co trzeci badany wskazuje, że do pozostania w obecnym miejscu przekonuje panująca w firmie dobra atmosfera, niewiele rzadziej wskazywane były dobre relacje z przełożonym. Ponadto co czwarty respondent nieszukający nowej pracy przyznawał, że ważną motywacją jest poczucie bycia docenionym. Natomiast blisko co czwarty respondent rozglądający się za nowymi ofertami robi to, bo czuje się niedoceniony. Kolejne 17% motywuje do zmiany zła atmosfera panująca w firmie. 7% badanych wskazuje na złe relacje z szefami jako kluczową przyczynę zmiany pracy.

54% pracujących Polaków deklaruje wpływ pandemii na ich relacje ze współpracownikami. Co trzeci respondent doświadczył zarówno złych, jak i dobrych zjawisk z tym związanych, 14% – wyłącznie pozytywnych, natomiast 7% - wyłącznie negatywnych.

Do jasnych stron relacji w pracy podczas pandemii zalicza się wzajemna pomoc, przejawiająca się we wsparciu między członkami zespołu (33%), większej solidarności (30%) i wsparciu mentalnym od współpracowników (24%). Osoby, które doświadczyły dobrych zjawisk związanych z czasem pandemii, zwracały także uwagę na większe zrozumienie różnorodności: otwartość na różne poglądy na temat pandemii (32%) oraz na specyfikę sytuacji rodziców mających dzieci, które uczą się zdalnie (28%). Dla 1/4 pracowników ostatnie 2,5 roku, mimo ograniczenia kontaktu w części miejsc pracy, stało się także czasem narodzin nowych przyjaźni.

Wśród najczęściej wskazywanych ciemnych stron wskazywane były te związane z kontaktem międzyludzkim, spadkiem empatii i kwestiami konfliktogennymi. Do pierwszej grupy zaliczają się osłabienie relacji w zespole (46%) i rzadsze kontakty ze współpracownikami (42%). W drugiej znalazły się spadek wzajemnego zaufania w zespole (32%) oraz mniejsza empatia i samolubność (29%). Do trzeciej natomiast zaliczają się kłótnie i konflikty na temat pandemii (34%) oraz niesprawiedliwy podział obowiązków przez braki kadrowe (21%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka