• +48 502 21 31 22

Naturalne kosiarki w Gliwicach. Przy Rybnickiej zamieszkały owce

Owce kameruńskie są łatwe w utrzymaniu, wytrzymałe i nie wymagają strzyżenia. Ich racice nie powodują zadeptania, lecz spulchniają podłoże, zapewniają organiczny nawóz oraz zwiększają bioróżnorodność.

Naturalne kosiarki w Gliwicach. Przy Rybnickiej zamieszkały owce

Stado owiec zamieszkało w pobliżu ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zwierzęta pasą się na zrekultywowanych terenach składowiska odpadów, „koszą” trawę, z powodzeniem zastępują kosiarki spalinowe i przyczyniają się do intensywniejszego zazieleniania tego obszaru. To kolejne ekologiczne działanie podjęte przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów. Odpowiada ona nie tylko za właściwe zagospodarowanie odpadów wyprodukowanych przez mieszkańców, ale prowadzi też szeroką kampanię edukacyjną wśród młodych gliwiczan oraz różnorodne przedsięwzięcia i akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Od jesieni na terenie, na którym zlokalizowana jest instalacja przetwarzania odpadów, „pracuje” około 50 owiec kameruńskich. „Koszą” trawę na zrekultywowanym terenie nieczynnej kwatery, w której deponowane były przez lata odpady nieorganiczne. Kwatera jest bezpieczna, dwa razy do roku dokonywane są pomiary stateczności i stabilności, a jej górna warstwa pokryta jest grubą zabezpieczającą warstwą ziemi i obsiana specjalnie przygotowaną mieszanką traw.

– Owce świetnie sobie radzą z koszeniem. Dzięki takim naturalnym kosiarkom zdecydowanie ograniczamy używanie kosiarek spalinowych, które są źródłem zanieczyszczeń powietrza i sporego hałasu. Według Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie hałas zajmuje w Europie drugie miejsce, zaraz po zanieczyszczeniu powietrza, jako największe zagrożenie środowiskowe. A my staramy się podejmować działania na rzecz ekologii i edukacji – wyjaśnia Magdalena Budny, prezes PZO.

Owce to „kosiarki” wielozadaniowe – przygryzają trawę na odpowiedniej wysokości, ich racice nie powodują zadeptania, lecz spulchniają podłoże, zapewniają organiczny nawóz oraz zwiększają bioróżnorodność. Ich praca przynosi wiele korzyści i przyczynia się do wzrostu wartościowych gatunków traw.

Zwierzęta mają zapewnioną opiekę pasterza, są regularnie dokarmiane warzywami i pojone czystą wodą, a na czas jesienno-zimowy znajdują schronienie w odpowiednio przygotowanej zagrodzie. Owce zadomowiły się już w Gliwicach. Owcza rodzina stale się powiększa, a jako pierwsza urodziła się urocza Michalinka.

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka