• +48 502 21 31 22

Konkurs „Marka – Śląskie”. Można już zgłaszać kandydatów

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.

Konkurs „Marka – Śląskie”. Można już zgłaszać kandydatów

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w XIII edycji konkursu „Marka - Śląskie”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów, produktów, usług i osób. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w trakcie XXVIII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 3 września.

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie. Nagroda „Marka - Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Laureatów i nominowanych do nagrody wybierze Kapituła Konkursu. W tym roku uczestnicy mogą zdobyć nagrodę w następujących kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, media, osobowość roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Kandydatów do nagrody może zgłosić dowolny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych. Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach w zakładce „Marka - Śląskie”.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka - Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Więcej informacji na stronie riph.com.pl.

fot. RIPH
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka