• +48 502 21 31 22

Nowe odkrycie pozwala ekologicznie oczyścić wodę

Badacze odkryli, jak skutecznie oczyścić brudną wodę z myjni samochodowej, aby nadawała się do ponownego użycia.

Nowe odkrycie pozwala ekologicznie oczyścić wodę
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Naukowcy pod kierunkiem dr. inż. Macieja Thomasa z Politechniki Krakowskiej znaleźli sposób na ograniczenie marnowania wody i dzięki pierwiastkowi występującym w dużej ilości na Ziemi oczyszczają i recyklingują ją. Chodzi konkretnie o brudną wodę z myjni samochodowej. Sposób ten nazwali „zielonym”, ponieważ do procesu użyli związku zwanego „zielonym utleniaczem”. Badacze z Krakowa, Warszawy, Katowic i Indii zaproponowali, by wodę zanieczyszczoną bakteriami gnilnymi zdezynfekować paramagnetyczną solą żelaza – żelazianem potasu. Swoje odkrycie określają jako niezwykle obiecujące w walce o czyste środowisko.

Żelazian potasu skutecznie usuwa zawiesiny, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia występujące w wodach. W tym procesie redukuje się do nieszkodliwego dla środowiska wodorotlenku żelaza(III). Właśnie dzięki swoim pożytecznym właściwościom nazywa się go zielonym utleniaczem oraz umieszcza się go na liście green chemistry, czyli zielonej chemii. Związek żelazianu ma w przyszłości odegrać kluczowe role i częściowo zastąpić tradycyjne utleniacze, takie jak ozon, podchloryn, nadmanganian i inne. Zielony utleniacz różni się od pozostałych tym, że nie pozostawia w wodzie ubocznych produktów dezynfekcji i nie pogarsza stanu wody. Ponadto żelazian potasu może być wykorzystany w dziedzinie elektromobilności i elektroniki. Jest badany jako alternatywa dla litu – pod kątem stworzenia bardziej wydajnych baterii.

Naukowcy stwierdzili, że powstawanie odorów związane jest z obecnością w wodzie znacznej populacji bakterii gnilnych. Bakterie te pochodziły prawdopodobnie z zanieczyszczeń organicznych, którymi pokryte są opony mytych pojazdów. Nowe odkrycie pozwala ekologicznie oczyścić wodę.

– Dzięki temu zużyta woda będzie mogła być powtórnie wykorzystana, np. do tzw. wstępnego mycia aut lub innych procesów albo bezpiecznie wprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami prawnymi – wyjaśnia dr inż. Maciej Thomas.

Naukowiec z PK przypomina, że pod względem masy żelazo jest najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi i czwartym najbardziej powszechnym w skorupie ziemskiej. Wykorzystywane było już od czasów prehistorycznych.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka