• +48 502 21 31 22

Naukowcy apelują o limity produkcji plastiku

Nałożenie ograniczeń na produkcję plastiku zmniejszy jego obecność w środowisku, podwyższy wartość recyklingu i pomoże w ochronie klimatu.

Naukowcy apelują o limity produkcji plastiku

ONZ przyjęła historyczny traktat, który ma na celu ograniczenie skażenia środowiska tworzywami sztucznymi. Według planu 30 maja rozpoczną się związane z tym negocjacje i debaty nad sposobami, których można użyć w celu ochrony gleby, wód i powietrza przed dużymi odpadami oraz mikroplastikiem. W związku z tym międzynarodowa grupa naukowców w liście przekazanym do magazynu „Science” nawołuje do ograniczenia problemu u jego źródła.

Naukowcy proponują regulowanie i ograniczenie produkcji tworzyw sztucznych, a w długiej perspektywie ich wycofanie. Ich zdaniem recykling nie wystarcza. – Nawet jeśli przetwarzalibyśmy plastik sprawniej i zarządzali odpadami najlepiej, jak potrafimy, nadal będziemy uwalniać do środowiska 17 mln ton plastiku rocznie. Jeśli produkcja będzie cały czas rosła, staniemy przed prawdziwie syzyfowym zadaniem – ostrzega Melanie Bergmann z niemieckiego Instytutu Alfreda Wegenera.

Według badania opublikowanego w „Science” w 2020 r. jeśli udałoby się wykorzystać wszystkie znane dzisiaj metody, w ciągu kolejnych 20 lat udałoby się zmniejszyć emisję plastiku o 79%. Do dostępnych sposobów autorzy tego opracowania zaliczyli m.in. lepszy recykling, usprawnione zarządzanie śmieciami i wprowadzenie nowych materiałów.

Oprócz bezpośredniego ograniczania produkcji w osiągnięciu przedstawionego celu mają pomóc metody zmniejszania popytu, np. w postaci podatków.

Autorzy listu przedstawiają liczne korzyści z ograniczenia podaży i popytu sztucznych tworzyw. Mają one dotyczyć nie tylko środowiska naturalnego, ale i społeczeństwa i ekonomii. – Masywna produkcja napędza także transfer plastiku z północy globu na południe. Limity produkcji spowodują ograniczenie niepotrzebnych zastosowań tworzyw i eksportu plastikowych śmieci. Czerpiemy z plastiku wiele korzyści, ale zmniejszenie produkcji podniesie jego wartość, wesprze inne metody ograniczania zanieczyszczenia plastikiem, pomoże ograniczyć zmiany klimatu i przejść na kolistą, zrównoważoną ekonomię – podkreśla prof. Sedat Gündogdu z tureckiego Cukurova University.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka