• +48 502 21 31 22

Związkowcy z Polregio zapowiadają strajk generalny

Związki zawodowe domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Protestują przede wszystkim drużyny trakcyjne i konduktorskie.

Związkowcy z Polregio zapowiadają strajk generalny

- Z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP, jak i zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu - 16 maja od godz. 0:01 we wszystkich zakładach spółki Polregio oprócz centrali zostanie przeprowadzony strajk generalny - poinformował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A.

Jak zaznaczył prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek, udział w strajku nie jest przymusowy, w związku z czym każdy będzie indywidualnie podejmował decyzję o udziale w proteście. – W referendum prawie 100% opowiedziało się za strajkiem. W związku z tym jestem przekonany, że wszyscy pracownicy do niego przystąpią, czego efektem będzie unieruchomienie całej spółki – powiedział.

Protesty już zmusiły firmę do zorganizowania komunikacji na 108 trasach z 1849 wszystkich połączeń Polregio. Dotąd przybierały formę masowych zwolnień lekarskich. Protestują przede wszystkim drużyny trakcyjne i konduktorskie.

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys przekazała, że zarząd spółki cały czas zabiega o podwyżki dla pracowników i o to, by do strajku nie doszło. Zaznaczyła jednocześnie, że zarząd liczył się z możliwością ogłoszenia strajku. Wcześniej informowała, że zarząd zaproponował podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 złotych od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 złotych jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów do umów z marszałkami wszystkich województw. Wyjaśniła, że uzyskanie finansowania wiąże się z koniecznością renegocjacji planów finansowych do umów PSC z marszałkami województw, czyli organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich w regionach, którzy są jednocześnie udziałowcami Polregio. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego, ale wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności.

Według rzeczniczki związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Podwyżka w tej wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł, a w opinii kierownictwa spółki oznaczało by to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka