• +48 502 21 31 22

Innowator Śląska. Konkurs dla firm i instytucji

Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Innowator Śląska. Konkurs dla firm i instytucji

Już po raz czternasty Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network” zaprasza do udziału do udziału w konkursie "Innowator Śląska". Ideą konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniane są te firmy i instytucje badawczo-rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Konkurs składa się z trzech kategorii: "mikroprzedsiębiorstwo", "małe i średnie przedsiębiorstwo" oraz "instytucja sektora badawczo-rozwojowego" i jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji innowacją (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Nagrody:
- 30 000 zł - nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR Sp. z o.o.;
- 20 000 zł - nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;
- 12 000 zł - nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- 3 000 zł - nagroda specjalna firmy Radan Spółka z o.o., Deweloper, Spółka komandytowa;
- nagroda specjalna Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
- pakiet nagród rzeczowych;
- pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 8 maja 2022 r. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: http://innowatorslaska.pl.

fot. Innowator Śląska
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka